Taddeo Gaddi Baroncelli-kapel Santa Croce

Baroncelli-kapel:
1. De weigering van het offer
    van Joachim
2. Ontmoeting bij de gouden
    poort en de geboorte van
    Maria
3. De presentatie van Maria
    en haar verloving
4. De muur bij het altaar
5. Annunciatie aan Maria en
    het bezoek van Maria aan
    Elisabeth
6. Aankondiging aan de
    herders en de aanbidding
    van het Christuskind,
7. De aankondiging van de
    drie koningen en de
    aanbidding
8. David en Jesse in de
    pilaster bij de zuidmuur
9. De apotheose: het
    altaarstuk