Taddeo Gaddi Baroncelli-kapel Santa Croce

Baroncelli-kapel:
1. De weigering van het offer van Joachim
2. Ontmoeting bij de gouden poort en de geboorte van Maria
3. De presentatie van Maria en haar verloving
4. De muur bij het altaar
5. Annunciatie aan Maria en het bezoek van Maria aanElisabeth
6. Aankondiging aan de herders en de aanbidding  van het Christuskind,
7. De aankondiging van de drie koningen en de aanbidding
8. David en Jesse in de pilaster bij de zuidmuur
9. De apotheose: het altaarstuk