Brancacci Chapel

Florence Santa Maria del Carmine:
Brancacci Chapel
1. The church and chapel of Brancacci
2. The painters of the Brancacci Chapel
3. The meaning of the fresco cycle
4. De fresco’s in de Brancacci-kapel
Right wall:
5.0 De zondeval en de verdrijving uit het Paradijs
5.1 De cijnspenning
5.2 Petrus wekt de zoon van Theophylus tot leven en wordt bisschop
5.3 Portretten van tijdgenoten in de  opwekking en de Sagra
Altar wall:
6.0 Preek Petrus en het dopen
6.1 Petrus verdeelt aalmoezen
6.2 Petrus geneest met zijn schaduw
Left wall:
7.0 De genezing van de kreupel en de opwekking van Thabita 
7.1 Dispuut met Simon Magus en de Kruisiging van Petrus
7.2 De evolutie van de schilderkunst van Giotto tot Masaccio