Het Uffizi het ontstaan van het museum en de collectie

 Allesandro Allori  ‘Zelfportret’
 
Galleria Oostvleugel

In 1574 sterft Cosimo I en zijn zoon Francesco wordt de nieuwe heerser. Hij laat de bovenste loggia van het Uffizi afsluiten.532 5 In het jaar 1581, zoals te lezen is op het plafond, wordt er een begin gemaakt met de galleria [let: gang] ofwel het museum. Allesandro Allori met zijn assistenten schilderen grotesken op de plafonds van de oostelijke vleugel. Een web van planten- en diermotieven omgeven medaillons met allerlei allegorische en symbolische voorstellingen en toespelingen op de Medici.533 Ook worden er klassieke beelden in de galleria geplaatst. De eerste echte zaal van het museum bouwt Buontalenti in 1584, de zogenaamde Tribuna (klik hier voor de plattegrond: zaal 18).

Galleria Oostvleugel
 
Galleria plafond 
Uffizi plafond galleria
 
Galleria zuiden en exterieur
mouseover

Drie jaar na de bouw van de Tribuna wordt er een theater gebouwd. Hier zouden in de zeventiende eeuw de eerste opera’s opgevoerd worden. Het theater is later verbouwd en bevat een beroemde collectie tekeningen en gravures het zogeheten: Gabinetto dei Disegni. In de westvleugel liet de broer en opvolger van Francesco, Ferdinando I, het volgende plaatsen:

‘ […] ateliers van hofkunstenaars, wapensmeden en de pietra-dure-bewerkers. De laboratoria waar scheikundige experimenten werden uitgevoerd, lagen iets verderop. Oorspronkelijk werden de kunstwerken samen met een enorme hoeveelheid andersoortige voorwerpen tentoongesteld –wetenschappelijke instrumenten, meubels, kristal, ivoor, exotische gebruiksvoorwerpen uit de Nieuwe Wereld enzovoort. Alles bij elkaar verkondigde deze verzameling de rijkdom en de macht van de Medici en hun Koninklijke pretenties’

Eva Borsook, ‘Stergids Florence,’ Agon B.V., Amsterdam, 1993 blz. 238

 

 Tribuna
 
Johann Zoffany Tribuna   1772-1778 groot formaat

In de negentiende eeuw komen er nieuwe musea in Florence zoals het Bargello, de San Marco, het archeologisch- en het zilver museum (museo degli Argenti). Hierdoor kon de enorme en brede collectie van het Uffizi beperkt worden tot schilderkunst, tekeningen, gravures en enkele beelden. Egyptische en Etruskische voorwerpen gingen naar het archeologisch museum en de gemmen en zilverwerk naar het zilver museum. Het Bargello kreeg veel beelden, maar ook andere kunstvoorwerpen. Vele altaarstukken van Fra Angelico werden in het museum van de San Marco ondergebracht.

Chimaera of Arezzo eind vijfde eeuw voor Christus

 

Valerio Belli Medici Box Zilver museum

Het museum werd van begin af aan gezien als een res publica (publieke zaak), maar was natuurlijk wel sterk verbonden met de Medici. De collectie gaat terug op Cosimo de Oude en Piero de Medici (Uccello’s slag bij San Romana).534 Francesco I liet in de Tribuna werken van Rafaël, Andrea del Sarto en Pontormo tentoonstellen. Zijn broer Ferdinando had als kardinaal in Rome een aantal beelden gekocht zoals de Medici-Venus, een Niobiden groep, een worstelaar en een ‘slijper’.

 

  Medici-Venus Uffizi

 

  De slijper Uffizi
 
 Tribuna groot formaat       De andere zijde van de Tribuna

Kardinaal Leopold de Medici (1617-1675) legde de belangrijke grafische verzameling aan. In de negentiende eeuw nam de belangstelling weer toe voor lang vergeten kunst van Botticelli, Filippo Lippi en anderen vóór Rafaël weer groot. Veel altaarstukken uit kloosters die opgeheven werden, kwamen in het bezit van het Uffizi.

De ingang en de trap naar boven
(reserveren is echt handig)

Anonieme Florentijnse schilder ‘Kardinaal Leopold  Medici’
Polo Museale Fiorentino
 
Kaartjes voor het Uffizi
 
 Uffizi trap naar de oostvleugel
plattegrond tweede etage tussen 1 en 3

klik hier voor het vervolg van dag 6