1.    De kapel en het palazzo
  1.1. Achtergrond en geschiedenis
  1.2. Ligging, functie, vorm en driedeling
  2.    Betekenis van de fresco’s en het altaarstuk in de kapel
  2.1. Gedicht, inscriptie vloer, portaal en altaarstuk
  2.2. Symbolen en portretten
  3.    De frescocyclus en het altaarstuk
  3.1. Een overzicht
  3.2. De wanden
  3.3. Koorruimte
  3.4. Altaarstuk
   
  Terug naar het menu