De kapel van de drie koningen in het Palazzo Medici-Riccardi en de schilder Benozzo Gozzoli (fresco’s) de Filippo Lippi (altaarstuk)

1. De kapel en het palazzo
1.1. Achtergrond en geschiedenis
1.2. Ligging, functie, vorm en driedeling
2. Betekenis van de fresco’s en het altaarstuk in de kapel
2.1. Gedicht, inscriptie vloer, portaal en altaarstuk
2.2. Symbolen en portretten
3. De frescocyclus en het altaarstuk
3.1. Een overzicht
3.2. De wanden
3.3. Koorruimte
3.4 Altaarstuk
Terug naar het menu