Duomo zie: Santa Maria del Fiore
Ognissanti
Schilderkunst:
1. Kerk
2. Giotto
3. Refter Laatste Avondmaal (Ghirlandaio)
4. Vespucci-kapel (Ghirlandaio)
5. Hëronymus (Ghirlandaio)
6. Augustinus (Botticelli)
San Lorenzo
Architectuur:
1.0 Kerk
1.1 Bouwgeschiedenis
1.2 Gevelontwerp van Michelangelo
1.3 Interieur
1.4 Vieringskoepel
1.5 Lelijke aansluiting en kreupele zuilen
2.   Oude Sacristie (Brunelleschi)
3.   Nieuwe Sacristie (Michelangelo)
4.0 Laurenziana bibliotheek (Michelangelo):
4.1 Leeszaal
4.2 Schoonheid versus functionaliteit
4.3 De ricetto van de Laurenziana
4.4 De zuilen in de wanden van de ricetto: een architectonische trompe l’oeil
4.5 De trap in de ricetto
San Lorenzo
Beeldhouwkunst:
1.0 Preekstoelen (Donatello)
1.1 Overzicht preekstoelen
1.2 De preekstoel met de lijdensweg van Christus 
1.3 Twee Kruisafnames: een vergelijking
1.4 Christus voor Pilatus en een klassieke Janusfiguur
1.5 De preekstoel met de opstanding van Christus
1.6 Drie Maria’s bij het graf
1.7 Het Voorgeborchte van de Hel en de Opstanding van Christus
1.8 Twee opstandingen: een vergelijking tussen Donatello en Castagno
2.   Scramentstabernakel (Settignano)
3.0 Oude Sacristie (Donatello):
3.1 Acht tondi of medaillons:
3.2 Vier verhalende over Johannes:
3.3 Johannes en zijn droom op Patmos
3.4 Opwekking van Drusiana
3.5 Marteling en Hemelvaart Johannes
3.6 Vier apostelen in de lunetten
3.7 De nissen boven de twee deuren
3.8 De Heiligen- en de Apostelendeur
4.0 Nieuwe Sacristie (Michelangelo):
4.1 De ontstaansgeschiedenis
4.2 Vier beelden op de twee tombes
4.3 De beelden van Lorenzo en Giuliano
4.4 Madonna met Kind
4.5 De ontdekking in 1976
San Marco
Architectuur:
Bibliotheek (Michelozzo)
San Marco
Schilderkunst:
1.   Fra Angelico en de San Marco
2.   Het altaarstuk voor het koor van de San Marco
3.   De predella van het hoofdaltaar
4.   Het binnenhof: kruisiging
5.   De fresco’s in de lunetten
6.   De kapittelzaal
De cellen van het dormitorium:
7.   De novicen (zuidzijde)
8.   De cellen van de monniken (oostzijde)
9.   De cellen van de lekenbroeders (noordzijde)
10. De dubbele cel van Cosimo (noordzijde)
11. Twee keer Maria’ in de gangen van het dormitorium
San Miniato al Monte
Architectuur:
1. Kerk
2. Gevel
San Salvi
Schilderkunst:
Laatste Avondmaal in de refter van de San Salvi (Andrea del Sarto)
Zie: Santa Maria del Fiore ofwel Duomo
Santa Croce
Architectuur:
1. Piazza Santa Croce
2. Kerk
3.0 Pazzi-kapel:
3.1 De Pazzi-kapel in het kloosterhof van de Santa Croce
3.2 Interieur
3.3 Porticus

Santa Croce
Beeldhouwkunst:
9.   Cavalcantitabernakel (Donatello)
10. Kruisbeeld in Bardi-kapel  (Donatello)
11. Graftombe (Michelangelo)
Santa Croce
Schilderkunst:
1.   Bardi-kapel (Giotto),
2.0 Zie ook: Bardi- en Peruzzi-kapel (Giotto):
2.1 Het werk van Giotto: de Peruzzi-kapel en de Bardi-kapel
2.2 Giotto’s fresco’s in de kapellen van de families Peruzzi en Bardi
2.3 Frescotechniek of het schilderen op de muur
2.4 De restauratie
3.   Bardi di Vernio-kapel (Maso di Banco en Taddeo Gaddi)
4.   Baroncelli-kapel (Taddeo Tadddi)
5.   Peruzzi-kapel (Giotto)
6.   De pest en andere verschrikkingen en de invloed ervan op de schilderkunst (Santa Croce)
7.   Oude en nieuwe stijl in de Santa Croce: Giotto, Taddeo Gaddi en Giovanni da Milano
8.   Refter nu museum Laatste Avondmaal (Taddeo Gaddi)
Santa Felicita
Architectuur:
Barbadori-kapel of
Capponi-kapel (Brunelleschi)
Santa Felicita
Schilderkunst:
Capponi-kapel schilderingen Pontormo
1. De kapel
2. Het glas-in-loodraam
3. Het altaarstuk
4. De schilderingen in de pendentieven, koepel en binnengevel
5. Inhoud en betekenis van Pontormo’s werk in de kapel 
Santa Maria degli Angeli (Oratorium)
Architectuur:
1. Het Oratorium
2. Het Oratorium na 1500
3. Brunelleschi en zijn stijl in het oratorium
Santa Maria del Carmine
Schilderkunst:
1.   De kerk en de kapel van Brancacci
2.   De schilders van de Brancacci-kapel
3.   Betekenis van de frescocyclus
4.   De fresco’s in de Brancacci-kapel
Rechterwand:
5.0 De zondeval en de verdrijving uit het Paradijs
5.1 De cijnspenning
5.2 Petrus wekt de zoon van Theophylus tot leven en wordt bisschop
5.3 Portretten van tijdgenoten in de  opwekking en de Sagra
Altaarwand:
6.0 Preek Petrus en het dopen
6.1 Petrus verdeelt aalmoezen
6.2 Petrus geneest met zijn schaduw
Linkerwand:
7.0 De genezing van de kreupel en de opwekking van Thabita
7.1 Dispuut met Simon Magus en de Kruisiging van Petrus
8.   De evolutie van de schilderkunst van Giotto tot Masaccio
Santa Maria del Fiore of Duomo
Architectuur:
1.   Kerk
2.   Gevel
3.0 Koepel Duomo (Santa Maria del Fiore) Brunelleschi
3.1 Lantaarn
3.2 Bekroning van de lantaarn
3.3 Koepel nieuwe stijl of toch gewoon gotisch?
4.  Kapellen rond de apsis
5.  Campanile
Santa Maria del Fiore of Duomo
Beeldhouwkunst:
6.  Porta della Mandorla (Nanni di Banco)
Santa Maria del Fiore of Duomo
Schilderkunst:
7.   Fresco van John Hawkwood (Uccello)
8.   Fresco van Niccolo da Tolentino (Castagno)
Santa Maria Novella
Architectuur:
1.    Kerk en plein
2.    De gevel (Alberti)
Santa Maria Novella
Beeldhouwkunst:
3.     Kruisbeeld Gondi-kapel (Brunelleschi)
Santa Maria Novella
Schilderkunst:
4.0   Spaanse kapel Chiostro verde (Andrea da Firenze)
4.1   De fresco’s van Andrea da Firenze
Altaarwand:
4.2   De weg naar de Calvarieberg, de Kruisiging en Christus in het voorgeborchte van de hel
Rechterwand:
4.3   De ware weg naar de verlossing
Linkerwand:
4.4   Thomas van Aquino en de goddelijke openbaring van alle kennis
5.     Strozzi di Mantova-kapel: zijbeuk (Orcagna)
6.     Strozzi-kapel met altaarstuk: rechts van de hoofdkapel
        (Filippino Lippi):
6.1   De frescocyclus met de heilige Philippus en Johannes de Evangelist
6.2   Johannes de evangelist wekt Drusiana tot leven en zijn martelaarschap
6.3   De wand met het altaar en de sarcofaag van Filippo Strozzi
6.4   Kostbare materialen en buon fresco
7.0   Tornabuoni-kapel of de Cappella Maggio (Ghirlandaio):
7.1   De kapel
7.2   De Tornabuoni’s
7.3   Het contract
7.4   De frescocyclus in het algemeen
Linkerwand:
7.5   Zeven verhalen over Maria:
7.6   De verdrijving van Joachim uit de tempel
7.7   Ghirlandaio een betere verteller dan Gozzoli: de verdrijving uit de tempel van Joachim
       (Ghirlandaio) versus de Aankomst van Augustus in Milaan (Gozzoli)
7.8   De geboorte van Maria
7.9   De presentatie van Maria en haar huwelijk
7.10 De aanbidding van de drie wijzen
7.11 De kindermoord en de dood van Maria
Rechterwand:
7.12 Zeven verhalen over Johannes de Doper:
7.13 De engel verschijnt aan Zacharias
7.14 Visitatie Maria aan Elisabeth
6.15 De geboorte van Johannes de Doper
7.16 Naamgeving Johannes de Doper
7.17 Prediking van Johannes de Doper
7.18 De Doop van Christus
7.19 Het banket van Herodes
7.20 De kruisribgewelven
Altaarwand:
7.21 De wand bij het altaar
7.22 Het altaarstuk
7.23 Tumult bij de opening van de Tornabuoni-kapel voor het publiek
Triniteit of de heilige drie-eenheid van Masaccio)
8.    Triniteit (Masaccio)
8.1   De Renaissance in de Santa Maria Novella met de Triniteit 
8.2   De Heilige drie-eenheid of Triniteit 
8.3   Een gat in de muur: lineaire perspectief
8.4   De Triniteit en de traditie van de genadestoel
8.5   Ruimte en tijd in de Triniteit
8.6   De opvattingen van  Dominicanen over de Triniteit en de christelijke gemeenschap
Santa Trinita
Schilderkunst:
1.0 Sassetti, de Santa Maria Novella en Santa Trinita
2.0 De kapel van Sassetti in de Santa Trinita
2.1 Voorzijde: het visioen van Augustus met de sibille Tibur en David
3.0 Zes verhalen van de heilige Franciscus:
3.1 Het verwerpen van aardse goederen
3.2 Bevestiging van de orderegels van de franciscanen
3.3 De sultan en de vuurproef
3.4 Franciscus ontvangt de stigmata
3.5 De opwekking van de zoon van de notaris
3.6 De begrafenis van Franciscus
4.0 Altaarstuk, de nissen: Francesco, Nera d’ Corsi
5.0 De muurgraven van Francesco Sassetti en Nera d’Corsi
Santi Apostoli
Architectuur:
Kerk (voorbeeld voor Brunelleschi)
Santo Spirito
Architectuur:
1. Santo Spirito (Brunelleschi)
2. De Santo Spirito: een kerk zonder de fouten van de San Lorenzo
3. De vieringskoepel van de Santo Spirito
4. De gevel van de Santo Spirito
5. Een plein voor de Santo Spirito met zicht op de Arno
Beeldhouwkunst
Kruisbeeld in de sacristie (Michelangelo)
Santissima Annunziata
Architectuur:
1. Kerk
2. De Rotonda (Michelozzo en later Alberti)