Agnolo zie  Baccio
   
Alberti Leon Battista Facade van de Santa Maria Novella
Palazzo Rucellai
Rotonda Santissima Annunziata
Architectuur in vogelvlucht theorie met o.a
‘De re aedificatoria’
   
Ammanati Binnenhof Palazzo Pitti
Trap naar ontwerp Michelangelo in ricetto
Neptunusfontein
   
Andrea del Castagno Laatste Avondmaal: invloed op Donatello’s preekstoel: drie Maria’s
Sant’Apollonia:
1.   Het verhaal over het Laatste Avondmaal
2.   Kruisiging
2.1 Graflegging
2.2 Opstanding
3.   Sinopia
Florence Duomo:
Fresco van Niccol
ò da Tolentino
Zie ook pendant van Uccello
   
Andrea da Firenze Santa Maria Novella:
1.   Spaanse kapel (frescocyclus)
1.1 De fresco’s van Andrea da Firenze
Altaarwand:
1.2 De weg naar de Calvarieberg
       Kruisiging
       Christus in het voorgeborchte  van de hel
Rechterwand:
1.3 De ware weg naar de verlossing
Linkerwand:
1.4 Thomas van Aquino: openbaring van kennis
   
Andrea del Sarto Chiostro dello Scalzo (frescocyclus):
1. Fresco voor het vertrek naar Frankrijk
2. Fresco na terugkeer uit Frankrijk
San Salvi refter:
Laatste Avondmaal
   
Andrea del Verrocchio Zie onder Verrocchio
   
Angelico Fra Kruisafname: een vergelijking met Donatello
  San Marco:
  1.   Fra Angelico en de San Marco
2.   Altaarstuk voor het koor van San Marco
3.   De predella van het hoofdaltaar
4.   Het binnenhof: kruisiging
5.   De fresco’s in de lunetten
6.   De kapittelzaal
  De cellen van het dormitorium:
  7.   De novicen (zuidzijde)
8.   De cellen  monniken (oostzijde)
9.   De cellen  lekenbroeders  (noordzijde)
10. Dubbele cel van Cosimo (noordzijde)
11. Maria’’s in de  gangen van het dormitorium
  Zie ook onder kunstenaar alfabetisch
(Rome)
   
Arnoldi Alberto Capponi-kapel en het Bigallo
   
Baccio D’’Agnolo Loggia westzijde Piazza Santissima
Annunziata

Campanile Santo Spirito
   
Banco Nanni di Zie onder Nanni
   
Bandinelli Baccio Monument met Giovanni dalle Bande Nere
Hercules en Cacus
Wasmodel Hercules en Cacus
De kopie van de Laocoon
De Pietà voor zijn graf
   
Bertoldo di Giovanni  Casa Buonarroti:
Bronzen strijdreliëf
   
Bologna Giovanni Zie onder Giambologna
   
Bonanno di Pisa Deuren in Pisa
   
Brunelleschi Filippo Baptisterium:
Competitie tweede deur (1401)
1.0 Ospedale degli Innocenti:
1.1 Bouwgeschiedenis van het vondelingenhuis
1.2 Uitbreiding Ospedale na Brunelleschi
1.3 De gevolgen van de uitbreiding
1.4 Vergelijking: gevels Ospedale San Matteo 
1.5 De gevelproporties van het Ospedale
1.6 Het Ospedale degli Innocenti en het Piazza
1.7  Achter de gevel van de Ospedale.
1.8 Santa Maria degli Angeli (Oratorium) 
  San Lorenzo:
1.0 Oude Sacristie (Brunelleschi):
1.1 Uitgekiende belichting
1.2 De lantaarn
1.3 De cirkel, het vierkant en de verhoudingen
1.4 Doopkapel in Padua en de Oude Sacristie
1.5 De Oude Sacristie: renaissance of gotiek?
1.6 De stijl van Michelozzo en Brunelleschi
Santa Croce:
Pazzi-kapel
1.0 Pazzi-kapel in kloosterhof Santa Croce
1.1 Interieur
1.2 Porticus
  Santa Felicita:
Barbadori-kapel of Capponi-kapel
Santo Spirito
Parte Guelfa
  Santo Spirito en de San Lorenzo:
Een vergelijking: San Lorenzo  Santo Spirito
  Duomo:
1.0 Koepel Santa Maria del Fiore (Duomo)
1.1 Lantaarn
1.2 Bekroning van de lantaarn
1.3 Koepel nieuwe stijl of toch gewoon gotisch?
Stijl van tijdgenoten: Brunelleschi  Michelozzo
Stijl Brunelleschi: Ospedale en  Oratorium
Kruisbeeld (Santa Maria Novella)
Invloed van de Santa Maria degli Angeli (Oratorium) op de Santa Maria della Salute Baldassare Longhena
   
Botticelli Ognissanti:
Augustinus
Zie ook pendant: Ghirlandaio Hiëronymus
   
Buontalenti Bernardo De grot in de Bobolituin
Porta delle Suppliche (Uffizi)
   
Cambio Arnolfo di Duomo:
Beelden voor portalen Duomo
   
Cellini Benvenuto Loggia dei Lanzi:
Perseus 
   
Cimabue Uffizi:
Tronende Madonna met Kind: een
vergelijking met Duccio en Giotto
   
Cione Jacopo di Kroning van Maria (vergelijking met Giotto)
   
Ciuffagni Bernardo Museo dell’Opera del Duomo:
Mattheüs
   
Codussi Mauro Invloed ramen Rucellai op Venetiaanse architectuur
Danti Vincenzo Bargello:
Eer verplettert bedrog
   
Donatello Een gigant voor de steunberen Duomo
  Museo dell’Opera del Duomo:
1.   De Johannes voor de gevel van de Duomo
2.   Vijf beelden voor de Campanille:
2.1 Profeten met zonder baard (of schriftrol)
2.2 Abraham en Izaäk
2.3 Jeremia
2.4 Habakkuk
3.   Maria Magdalena
4.   Cantoria:
4.1 Donatello’s cantoria
4.2 Vergelijking cantorie Robbia  Donatello
4.3 Het roosvenster en de cantorie
Zie verder pendant: Lucca della Robbia
  Orsanmichele:
Beelden voor de Orsanmichele:

1. Marcus
2. Sint-Joris
3. Lodewijk van Toulouse
  Santa Croce:
1. Kruisbeeld 
2. Cavalcanti Tabernakel
Padua Santa Maria dei Servi:
Kruisbeeld (houten)
  San Lorenzo
1.   Oude Sacristie:
2.   Acht tondo’s
2.1 Vier verhalende over Johannes:
2.2 Johannes en zijn droom op Patmos 
2.3 Opwekking van Drusiana
2.4 Marteling en Hemelvaart Johannes
3.0 Vier apostelen in de lunetten
4.0 De nissen boven de twee deuren 
4.1 De Martelaren- en de Apostelendeur
  San Lorenzo:
1.   Preekstoelen
1.1 Overzicht preekstoelen
1.2 De preekstoel lijdensweg van Christus
1.3 Twee Kruisafnames: een vergelijking
1.4 Christus Pilatus en klassieke Janusfiguur
1.5 De preekstoel: opstanding Christus
1.6 Drie Maria’s bij het graf
1.7 Voorgeborchte Hel  Opstanding Christus
1.8 Twee opstandingen: Donatello en Castagno
2.0 Cenotaaf
  Bargello:
1. De David van marmer
2. De bronzen David
Palazzo Vecchio:
Judit en Holofernes
   
Fioravanti Neri di Model koepel uit 1366
   
Fra Angelico Zie onder: Angelico
   
Fra Filippo Lippi zie onder Lippi
   
Fra Sisto en Fra Ristoro da Campi Santa Maria Novella
   
 Francesco Talenti Campanile (Duomo topsection)
   
Gaddi Taddeo en
Maso di Banco
Santa Croce:
1. Baroncelli-kapel 
2. Laatste Avondmaal Kruisiging (refter)
3. Cappella Bardi di Vernio
   
Gentile da Fabriano Uffizi:
Aanbidding der Koningen
   
Ghiberti Lorenzo Baptisterium:
Competitie tweede deur (1401)
De eerste deur van Ghiberti
Paradijspoort
  Orsanmichele:
Drie beelden van Ghiberti:
1. Johannes de Doper
2. Mattheüs
3. Stefanus
Capomaestro voor bouw van de koepel naast Brunelleschi
   
Ghiberti Vittore Lijstwerk deuren Baptisterium
Zelfportret op de Paradijspoort
   
Ghirlandaio Domenico Sasseti-kapel in de Santa Trinita:
1.   Sassetti, Santa Maria Novella Santa Trinita
2.   De kapel van Sassetti in de Santa Trinita
2.1 Visioen Augustus sibille Tibur  David
2.2 De vier sibillen in het gewelf van de kapel
3.   Zes verhalen van de heilige Franciscus
3.1 Het verwerpen van aardse goederen
3.2 Bevestiging van de orderegels franciscanen
3.3 De sultan en de vuurproef
3.4 Franciscus ontvangt de stigmata
3.5 De opwekking van de zoon van de notaris
3.6 De begrafenis van Franciscus
4.   Altaar nissen  Francesco en Nera d’ Corsi
5.   Tombes: Francesco Sassetti  Nera d’ Corsi
  Tornabuoni-kapel (Cappella Maggiore) in de
Santa Maria Novella:
  1.   De kapel:
1.1 De Tornabuoni’s
1.2 Het contract
2.   De frescocyclus in het algemeen
  Linkerwand:
3.   Zeven verhalen over Maria:
3.1 De verdrijving van Joachim uit de tempel
3.2 Ghirlandaio betere verteller dan Gozzoli
3.3 De geboorte van Maria
3.4 De presentatie van Maria en haar huwelijk
3.5 De aanbidding van de drie wijzen
3.6 De kindermoord en de dood van Maria
  Rechterwand:
4.   Zeven verhalen over Johannes de Doper:
4.1 De engel verschijnt aan Zacharias
4.2 Visitatie Maria aan Elisabeth
4.3 De geboorte van Johannes de Doper
4.4 Naamgeving Johannes de Doper
4.5 Prediking van Johannes de Doper
4.6 De Doop van Christus
4.7 Het banket van Herodes
5.   De kruisribgewelven
Altaarwand:
6.   Altaarwand
7.   Het altaarstuk
8.   Publiek tumult bij opening kapel
  Ognissanti:
  Laatste Avondmaal (refter)
Vespucci-kapel
Hiëronymus
Zie ook pendant Augustinus van Botticelli
   
Giambologna Bargello:
Florence overwint Pisa
Loggia dei Lanzi:
De Sabijnse Maagdenroof
   
Giotto Campanile
Invloed van Peruzzi-kapel op Andrea Pisano
Invloed Perzzi-kapel op Donatello’s
  Uffizi:
Tronende Madonna met Kind 
  Santa Croce:
1.     Altaarstuk in Baroncelli-kapel
2.0  Bardi-kapel
2.1  Frescocyclus in het algemeen
2.2  Linkerwand
2.3  Rechterwand
3.0  Bardi- en Peruzzi-kapel:
3.1 Het werk van Giotto: de Peruzzi-kapel en de Bardi-kapel
3.2 Giotto’s fresco’s in de kapellen van de families Peruzzi en Bardi
3.3 Frescotechniek en het schilderen op de muur
3.4 De restauratie
4.0 Peruzzi-kapel
4.1  Algemeen
4.2  Verhalen over Johannes de Doper (linkerwand)
4.3  Verhalen over Johannes de Evangelist (rechterwand)
4.4  Werkwijze, uitvoering en kwaliteit
   
Gozzoli Aankomst van Augustinus in Milaan in een
vergelijking met Ghirlandaio’s weigering
van het offer van Joachim
  Kapel drie koningen Palazzo Medici-Riccardi
(fresco’s) en Fra Filipino Lippi (altaarstuk):
  1.0 De kapel en het palazzo
1.1 Achtergrond en geschiedenis
1.2 Ligging, functie, vorm en driedeling
2.0 Betekenis van de fresco’’s en het altaarstuk in de kapel
2.1 Gedicht, inscriptie vloer, portaal en altaarstuk
2.2 Symbolen en portretten
3.0 De frescocyclus en het altaarstuk
3.1 Een overzicht
3.2 De wanden
3.3 Koorruimte
3.4 Altaarstuk
   
Guidotti Dari en Romanelli Raffaello San Lorenzo:
Cenotaaf voor Donatello
   
Lamberti Niccolò di Pietro Museo dell’Opera del Duomo:
Marcus (voor gevel van de Duomo)
   
Lapo Ghini Giovanni di Duomo 
Een model voor de koepel
   
Leonardo da Vinci Plan voor Baptisterium
Schets opgehangen Bargello

Tekening naar Vitruvius
Kritiek op Aankondiging
Invloed Maria met kind op Michelangelo
Karton Madonna en kind  invloed op Verrocchio
   
Lippi Filippino Zie ook onder Masaccio en Masolino
Santa Maria Novella (rechts van het hoofdaltaar):
1. Strozzi-kapel:
2. Frescocyclus Philippus en Johannes
3. Johannes Drusiana en  martelaarschap
4. Altaar en de sarcofaag van Filippo Strozzi
5. Kostbare materialen en buon fresco 
  Santa Maria del Carmine:
Zie onder Masaccio (Brancacci-kapel)
   
Lippi Filippo Palazzo Medici-Riccardi kapel van de
drie koningen:
Altaarstuk: Maria in het bos
   
Lorenzetti Ambrogio Uffizi: 
Presentatie in de tempel
   
Luca della Robbia zie Robbia
   
Maciano Giuliano De voltooiing van de gevel van de Pazzi-kapel
(na Brunelleschi en Michelozzo)
   
Maiano Benedetto da Palazzo Strozzi:
1.0 Palazzo Strozzi
1.1 Binnenhof
   
Manetti Antonio Biograaf van Brunelleschi:
1. Porticus van de Santissima Annunziata
2. Koepel van de San Lorenzo
3. Zoete wraak voor de kritiek op de koepel
4. Over competitie deuren Baptisterium 1401
5. Ruzie Brunelleschi Donatello (oude sacristie)
   
Masaccio Santa Maria Novella:
1.  Triniteit
1.1 Renaissance  Santa Maria Novella Triniteit 
1.2 De Heilige drie-eenheid of Triniteit 
1.3 Een gat in de muur: lineaire perspectief
1.4 De Triniteit en traditie genadestoel
1.5 Ruimte en tijd in de Triniteit
1.6 Dominicanen: Triniteit en gemeenschap
  Santa Maria del Carmine:
2.   Brancacci-kapel 
2.1 De kerk en de kapel van Brancacci
2.2 De schilders van de Brancacci-kapel
2.3 Betekenis van de frescocyclus
2.4 De fresco’s in de Brancacci-kapel
Rechterwand:
2.5 Zondeval en verdrijving uit Paradijs
2.6 De cijnspenning
2.7 Petrus wekt zoon van Theophylus tot leven
2.   Tijdgenoten in Opwekking en Sagra
  Altaarwand:
3.0 Preek Petrus en het dopen
3.1 Petrus verdeelt aalmoezen
3.2 Petrus geneest met zijn schaduw
  Linkerwand:
4.0 Genezing kreupele, opwekking van Tabita
4.1 Dispuut Simon Magus Kruisiging Petrus
5.   Evolutie schilderkunst:  Giotto  Masaccio
   
Masolino Zie onder Masaccio
Santa Maria del Carmine:
Brancacci-kapel 
   
Michelangelo San Lorenzo:
1.       Gevelontwerp San Lorenzo
2.       Nieuwe Sacristie:
2.1.0 Architectuur van de Nieuwe Sacristie
2.1.1 De Nieuwe en Oude Sacristie
2.1.2 De nieuwe stijl
2.1.3 Michelangelo breekt met Vitruvius
2.2.0 Beelden in de Nieuwe Sacristie:
2.2.1 Ontstaansgeschiedenis
2.2.2 Vier beelden op de twee tombes
2.2.3 De beelden van Lorenzo en Giuliano
2.2.4 Madonna met Kind
2.2.5 De ontdekking in 1976
  Palazzo Vecchio:
1.   Overwinning van Michelangelo
1.2 Invloed Overwinning op  kunstenaars
  Laurenziana bibliotheek San Lorenzo:
1. Bibliotheek Michelozzo als prototype 
2. Lauranziana in  een al bestaand kloosterhof
3. Schoonheid versus functionaliteit
4. Leeszaal
5. Ricetto van de Laurenziana
6. Zuilen: een architectonische trompe l’oeil
7. De trap: een groot uitgevallen meubelstuk
  Michelangelo’s opvattingen over:
Architectuur
 en zijn werkwijze
  Casa Buonarroti:
1. Kruisbeeld
2. De jonge Michelangelo in tuin Medici
3. Strijdreliëf
4. Madonna van de trappen
  Bargello:
1. Bacchus
2. Pitti tondo
3. Taddei tondo
4. Apollo
5. Brutus
  Accademia:
1.1 De David Michelangelo: een ware gigant
1.2 De commissie en de plaatsing van David
1.3 De plaatsing en de onthulling van de gigant
2.0 Michelangelo: kopie naar Donatello
3.0 Michelangelo en zijn apostel Mattheüs
3.1 Mattheüs en Michelangelo’s werkwijze
4.0 Vier slaven ofwel gevangenen
  Museo dell’Opera del Duomo:
De Duomo Pietà
Santa Croce:
Graf van Michelangelo
Santo Spirito
Kruisbeeld in de sacristie (Michelangelo)
   
Michelozzo Palazzo Medici-Riccardi
Stijl van tijdgenoten en architecten:
Michelozzo en Brunelleschi 
  San Miniato al Monte:
Ciborium
San Marco:
Bibliotheek
Santissima Annunziata:
1. Rotonda (voltooid door Alberti)
2. Loggia en voorhof
  San Lorenzo:
Eerste kloosterhof San Lorenzo
   
Milano Giovanni di Santa Croce Rinuccini-kapel:
Afwijzing offer van Joachim
   
Nanni di Banco Duomo nu in Bargello:
1. Jesaja voor de steunberen
2. Lucas voor de gevel
Duomo Porta della Mandorla:
Maria Hemelvaart
Orsanmichele:
Quattro Coronati 
   
 Nardo di Cione Florence
Santa Maria Novella
Strozzi di Mantova-kapel fresco’s
Accademia
Genadestoel met heiligen
Orcagna Orsanmichele:
1.   Tabernakel met Maria Hemelvaart
1.1 Reliëf van tabernakel
Santa Maria Novella:
Strozzi di Mantova-kapel met altaarstuk
   
Pagno di Lapo San Lorenzo:
Voltooiing San Lorenz koepel (na Manetti)
   
Pisano Andrea Baptisterium:
1.   Eerste paar deuren van het Baptisterium
1.1 Het besluit om de deuren te gieten
1.2 Invloed Giotto op  Andrea Pisano’ deur
2.  Campanile (after start of  Giotto)
   
Pollaiuolo Het gevecht van tien naakte mannen
   
Pontormo Schilderingen in de Capponi- of Barbadori-kapel:
(Architectuur kapel Brunelleschi)
1. De kapel
2. Het glas-in-loodraam
3. Het altaarstuk
4. Pendentieven, koepel en binnengevel
5. Inhoud betekenis van Pontormo’s werk
6. De restauratie van 2017
   
Robbia Luca della Museo dell’Opera del Duomo:
Cantoria
1. Twee cantorie: een vergelijking
2. Het roosvenster en de cantorie
Zie verder pendant: Donatello
   
Romanelli Raffaello en Guidotti Dari  San Lorenzo:
Cenotaaf voor Donatello
   
Sangallo Francesco da Orsanmichele:
Anna-te-drieën
San Lorenzo Nieuwe Sacristie:
Fries 
   
Sangallo Giuliano Palazzo Strozzi:
Houten model Palazzo Strozzi (klik op woord: model)
Villa van de Medici te Poggio a Caiano
Tekening plattegrond Santa Maria degli Angeli (Oratorium)
   
Sansovino Jacopo Bargello:
Bacchus
San Lorenzo:
Ruzie met Michelangelo over de gevel
   
Settignano Desiderio da Sacramenten Tabernakel
   
Simone Martini Uffizi: 
De Aankondiging
   
Talenti Francesco Duomo: 
Verandering ontwerp van Cambio
Campanile:
Bovenste deel van de Campanile
   
Uccello Paolo Santa Maria Novella:
1.   Fresco’s in het Chiostro verde
1.1 Schepping Adam en Eva en de zondeval
1.2 Zondvloed, offer Noach en dronkenschap
  Duomo:
Fresco van John Hawkwood
Zie ook pendant onder Castagno Andrea del
   
Verrocchio Andrea del Bargello:
1. De David
2. Portret van een vrouw
Orsanmichele:
Christus en de ongelovige Thomas
Palazzo Vecchio:
Putto met Dolfijn
Florence:
Bekroning van de lantaarn van de Duomo
   
Vincenzo Zie onder: Danti
   
Zuccari Federico Huis en atelier in Florence
Zijn palazzo in Rome
 
     
    Terug naar het menu