-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Sacra Via of Via Sacra (FORUM ROMANUM)

 
De rode lijn en de gele lijn geven de beide trajecten van de Via Sacra aan.
De blauwe lijn geeft de Clivus Capitolinus aan, waarlangs men omhoog ging naar het Capitool.

Via Sacra richting aansluiting Clivus Capitolinus
Via Sacra richting aansluiting Clivus Capitolinus

De Via Sacra (Heilige Weg), zoals tegenwoordig algemeen gezegd wordt, heet in de hele Romeinse literatuur Sacra Via. Het is de oudste en beroemdste straat van Rome. Deze en de Via Nova waren de enige viae op het Forum tot in de keizertijd. De Via Sacra begon oorspronkelijk op de top of aan de voet van de Velia (nu bedekt door de Via dei Fori Imperiali achte de basilica van Constantijn de Grote), maar later bij de boog van Titus en liep langs de domus van de rex sacrorum, de tempel van Vesta met het huis der Vestalinnen en de regia (en vandaar langs twee mogelijke routes naar de het begin van de Clivus Capitolinus). Waarchijnlijk ontleent de Sacra Via haar naam aan het feit dat zij langs deze meest heilge plaatsen liep. In de loop der jaren is het traject van de Via Sacra nogal eens aangepast en kan weing met zekerheid gezegd worden over het oudste traject. Nero had het begin ervan verlegd van de Velia naar het atrium van zijn Domus Aurea ongeveer op de plaats van het latere Colosseum, maar sinds de boog van Titus werd die als het begin beschouwd en liep de Via Sacra regelrecht naar de latere boog van Septimius Severus om daarna over te gaan in de Clivus Capitolinus.

Hoe het ook was in elk geval gingen de triomftochten van het begin van de Via Sacra het hele Forum over naar het begin van de clivus Capitolinus en vandaar de Capitolinus op en eindigden daarbovenop voor de tempel van Iuppiter Capitolinus, alwaar de triumphator het verschuldigde deel van zijn buit aan Iuppiter offerde.
In de triomftocht reed de triumphator, voorafgegaan door lictoren in zijn tweespan voorop, achter hem stond een dienaar die telkens riep dat de triumphator ook maar een mens was. Achter de tweespan volgden in de stoet: senatoren en ambtsdragers, het triomferende leger, de buit en de vele krijgsgevangenen. Bekend is het verhaal van de zelfmoord van Cleopatra om niet in de triomftoch van Augustus mee te hoeven lopen als krijgsgevangen.
Via Sacra richting beginpunten ViaSacra_splitsing_detail
Via Sacra richting beginpunten
Voor detailfoto van de splitsing klik op de foto bij de splitsing
Via Sacra langs de basilica Iulia
Via Sacra langs de basilica Iulia
Via Sacra langs de basilica Aemilia
Via Sacra langs de basilica Aemilia

Begin Via Sacra even voor de Titusboog
Begin Via Sacra even voor de Titusboog

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum

A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius

Niet uit de oudheid of op Forum:

a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus

 
 
 
 
Navigatie op de site :

HOME
Roma Antica home
Roma Moderna home
 
Naar de monumenten op het Forum Romanum:
via  Forum plattegrond
via  Clickable foto-overzicht
terug naar historische notities Forum Romanum