-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Zuil van Phocas (FORUM ROMANUM)

 
Zuil van Phocas
Zuil van Phocas

De zuil van Phocas bestond oorspronkelijk uit - volgens de inscriptie op de sokkel - de zuil zelf en een erbovenop geplaatst gouden standbeeld van de byzantijnse keizer Nikephoros Phocas ter ere van wie de zuil opgericht was. Uitvoerder van dit project was de patriciër en exarch (kardinaal) Smaragdus in opdracht van paus Bonifatius IV, om de keizer te danken voor - volgens de inscriptie - "diens talrijke weldaden, voor het herstel van de vrede in Italia en voor bewaren van de vrijheid", maar in werkelijkheid bovenal omdat de keizer het belangrijkste heidense heiligdom, het Pantheon, aan de kerk ten geschenke gegeven had. De paus wijdde het vervolgens als christelijke kerk, de Santa Maria ad Martyres.

Voor de zuil in kwestie (hoogte 13.6 meter), werd een oudere zuil met corintisch kapiteel, uit de 2e eeuw n.C. gebruikt, die deel uimaakte van een ander monument; enige tijd geleden heeft men kunnen vaststellen dat deze zuil afkomstig is van het ronde tempeltje op het forum boarium.

Het belang van de zuil van Phocas is gelegen in het feit dat het het laatste antieke "heidense" monument is geweest, dat op het forum geplaatst werden wel in 608 n.C. Vanaf dit jaar begon het in toenemende verlaten van het forum, dat zodoende helemaal "dichtslibde" en werd tot het latere bij de romantici zo geliefde "campo vaccino" (koeienveld), waarbovenuit nog slechts de toppen staken van enkele bouwsels, waaronder de zuil van Phocas. Vanaf 608 werden in de omgeving nog slechts gebouwen gebouwd voor de christelijke cultus, gebruik makend van het materiaal uit antieke monumenten.

 
 
 
 
 
 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum

A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius

Niet uit de oudheid of op Forum:

a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus

 
 
 
 
Navigatie op de site :

HOME
Roma Antica home
Roma Moderna home
 
Naar de monumenten op het Forum Romanum:
via  Forum plattegrond
via  Clickable foto-overzicht
terug naar historische notities Forum Romanum