-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Curia Iulia (FORUM ROMANUM)

 

De Curia Iulia (voorkant en ingang)
De Curia Iulia (voorkant en ingang)
De oorspronkelijke bronzen deur van de Curia (nu in de St.Jan van Lateranen)
De oorspronkelijke bronzen deur van de Curia (nu in de St.Jan van Lateranen)

Het grote bakstenen gebouw dat de hoek tussen het Argiletum en het oude Comitium beslaat is de Curia Iulia, de zetel van de senaat. De bouw ervan werd begonnen in opdracht nadat de vorige Curia Hostilia ( gebouwd door koning Tullus Hostilius) in 52 v.C. door brand verwoest was, hierbij maakte hij dankbaar gebruik van de gelegenheid de nieuwe Curia meer naar het Forum toe te bouwen om zo een directe doorgang te krijgen naar zijn eigen nieuwe Forum van Caesar, dat hij liet bouwen en in 46 v.C. inaugureerde. De bouw van de Curia Iulia werd pas gecompleteerd door Augustus in 29 v.C. Het huidige aanzien van de Curia (behalve de restauratiewerkzaamheden uit de moderne tijd), is dat van een herbouw onder Diocletianus om de schade te herstellen van een grote brand in 283 n.C. Als gebouw is het één van de best bewaarde gebouwen in heel Rome uit de laat-antieke tijd. Dat het gebouw zo goed bewaard is gebleven is te danken aan het feit dat het in de 7e eeuw veranderd werd in een kerk (San Adriano). Bij een restauratie (1930 - 1936) werd de kerk er weer "afgehaald".

Door de (moderne) trap te beklimmen komt men bij de ingang van de Curia. De deuren hierin zijn kopieën van de oorspronkelijke deuren, die nu dienst doen als middelste deur in de St. Jan van Lateranen (daar kun je ook nog het originele hang- en sluitwerk zien).

Het interieur met plat houten plafond (moderne reconstructie) is 21 m hoog, 18 m. breed en 27 m. lang, min of meer de verhoudingen die door Vitruvius aanbevolen werden voor een Curia, waarbij de hoogte circa de helft van de som van lengte en breedte diende te zijn.
Het marmeren plaveisel (zie foto hieronder) deels origineel, deels gerestaureerd is dat uit de tijd van Diocletianus, als ook de architektonische versiering van de wanden. De wanden waren oorspronkelijk bedekt met marmerplaten, waarvan nog slechts een enkel spoor over is (zie foto hieronder). Verder waren er in elke lange wand drie nissen, met afwisselend een plat of boogvormig plafond, ingekaderd door zuiltjes staande op consooltjes, waarin ere-standbeelden geplaatst konden worden. (zie foto's hieronder)
(lees verder onder de foto's)

De Curia van binnen
De Curia van binnen met de originele vloer

De zaal was verdeeld in drie sectoren in de lengte: links en rechts waren drie lage maar brede treden, waarop de (ivoren klap)stoelen (sella curulis) van de senatoren stonden (ca. 300). Daartussen de vloer met aan het (hoofd)eind - tussen beide deuren aan de achterkant in - was een groot "podium", voor de voorzitter van de senaat en daar was weer een verhoging op waarop het beeld van Victoria - door Augustus uit Tarente gehaald en hier neergezet - en haar altaar stonden . Nu symbolisch vervangen door een Romein in toga. Over dit beeld van Victoria en haar altaar is aan het eind van de 4e eeuw n.C. een beroemd dispuut geweest tussen bisschop Ambrosius en één van de laatste "heidense" senatoren, Aurelius Symmachus. Dit eindigde met de overwinning van Ambrosius en het altaar en beeld werden verwijderd (384/385 n.C.)
(Over de Plutei/anaglypha Traiani lees onder de plattegrond)

Plattegrond van de Curia met de zetels
Plattegrond van de Curia met de zetels

de zogenaamde Plutei of Anaglypha vanTraianus (linker)
de zogenaamde Plutei of Anaglypha vanTraianus (linker)

Binnenin de Curia staan twee grote marmeren reliëfs opgesteld, de zogenaamde Plutei of Anaglypha Traiani, gevonden in de buurt an de ficus Ruminalis. (Mogelijk zijn gebruikt om een gedeelte van het Forum af te schermen). Erop afgebeeld staan twee opvallende activiteiten van Traianus op het forum. Het linkerrelief stelt een groep dienaren voor die, in aanwezigheid van de keizer zelf, voorbereidingen treffen om de registers waarin de schuldbekentenissen van Romeinse burgers aan de fiscus opgeschreven stonden te vernietigen, schulden die kwijt gescholden werden na de de verovering van Dacië (het huidige Roemenië). Achter de dienaren zijn de volgende monumenten zichtbaar (van links naar rechts): een boom - standbeeld van Marsyas - de bogen van de basilica Iulia - een lege ruimte voor de vicus Iugarius - de tempel van Saturnus (Ionisch) - een triomfboog naar het Capitool - en de tempel van Vespasianus en Titus (Corinthisch). Het rechterreliëf stelt een voedseluitdeling voor om de arme Romeinen te ondersteunen. Op de achtergrond staan weer monumenten (van links naar rechts): het standbeeld van Marsyas- een lege ruimte voor de vicus Tuscus - de tempel van Castor en Pollux - de triomfboog van Augustus - en de rostra voor de tempel van Caesar. Op de tegenkanten van beide reliëfs staan de dieren afgebeeld van het suovetauriliaoffer: een zwijn, schaap en stier.

 

de zogenaamde Plutei of Anaglypha vanTraianus (rechter)
de zogenaamde Plutei of Anaglypha vanTraianus (rechter)

 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum

A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius

Niet uit de oudheid of op Forum:

a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus

 
 
 
 
Navigatie op de site :

HOME
Roma Antica home
Roma Moderna home
 
Naar de monumenten op het Forum Romanum:
via  Forum plattegrond
via  Clickable foto-overzicht
terug naar historische notities Forum Romanum