-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Mons Palatinus: Paleizencomplex van Domitianus: Domus Augustana


Het paleizencomplex van Domitianus bestond uit drie gedeelten: (van west naar oost:) Domus Flavia (het officiële en representatieve paleis), Domus Augustana (de prive residentie van de keizer) en het Stadion, zoals de afzonderlijke gedeeltes tegenwoordig aangeduid worden. De bouw werd begonnen in 81 nC met het Domus Flavia, vervolgens het Domus Augustana en tenslotte het Stadion, in 92 nC was het hele complex gereed.
Plattegrond Domus Augustana: "Domus Augustana"
Plattegrond Domus Augustana: "Domus Augustana"

  Domus Flavia:
 1. Peristylium
 2. "Aula Regia"
 3. "Basilica"
 4. "Lararium"
 5. Triclinium "Coenatio Iovis"
 6. Nymphaeum
  Domus Augustana:
 7. Exedra tribune
 8. Ingang en vestibulum
 9. Peristylium of Atrium
 10. 2e Peristylium
 11. 3e Peristylium
  Stadion:
 12. Hippodroom
 13. Privétribune
Het meest noordelijke gedeelte (11) is zo geruïneerd dat het moeilijk is ook alleen al de plattegrond te reconstrueren. Het schijnt te gaan om een soort 3e peristylium, dat kon overeenkomen met de mounmentale ingang van het paleis, die zich op deze hoogte zou moeten bevinden (op gelijke hoogte als die van het Domus Flavia).
Van het middengedeelte van het paleis kan men zich op basis van de schaarse overgebleven resten toch een redelijke voorstelling maken; verschillende vertrekken rijen zich rond een groot 2e peristyliulm (10), dat zich op gelijke hoogte bevindt als dat van het Domus Flavia. In het centrum van het 2e peristylium bevindt zich een groot ornamentaal bassin. Midden in dit bassin bevindt zich als een eiland een hoog podium voor een tempel, dat men kon bereiken over een "brug" over gemetselde bogen. We weten dat er zich in het huis van keizer Domitianus een tempel bevond voor Minerva, een godin bijzonder vereerd door deze keizer: het is niet onwaarschijnlijk dat het hier gaat om de tempel in het centrum van het bassin.
Het 2e peristylium met het podium richting zuid.
Het 2e peristylium met het podium richting zuid.

De zuidkant van het 2e peristylium De zuidkant van het 2e peristylium

het bruggetje naar het tempelpodium
het bruggetje naar het tempelpodium

De zuidkant van het 2e peristylium met detail mozaiekvloer
De zuidkant van het 2e peristylium met detail mozaiekvloer

Bovengedeelte van het benedenpaleis
Bovengedeelte van het benedenpaleis

De zuidkant van het 2e peristylium vormt met een gedeelte in twee verdiepingen de overgang naar het 12 m. meter lager begane grond van het paleis en vormt zo de oplossing voor afwerking van de helling van de Palatijn.
Het benedengedeelte van dit paleis (niet toegankelijk voor het publiek) was het echte woongedeelte van de keizer, goed afgeschermd van de buitenwereld. Op de foto's hieronder is goed te zien dat het woonpaleis van de keizer (Domus Augustana) gebouwd is volgens de principes van het oude Romeinse domus, alleen veel monumentaler natuurlijk: : De ingang bevindt zich aan de zijde van het Circus Maximus in de privetribune van de keizer (7), daarna kwam men door de vestibulum (8) in het atrium (9) waaromheen de woon- en slaapvertrekken lagen; aan de andere kant van het atrium kwam men door de daargelegen vertrekken bij het peristylium (10), dat in dit geval dan op de eerste verdieping lag.
Centraal in het atrium (9) - gewoonlijk vanwege de grootte foutief peristylium genoemd - lag een groot bassin met een grote fontien in de vorm van vier peltai (schilden van de Azones) gespiegeld tegenover elkaar.
Slechts nog aan de noordzijde en westzijde van het atrium zijn enkele vertrekken uitgegraven.

Aan de noordzijde van het atrium komt men in twee grote achthoekige zalen met koepelgewelven en wanden die afwisselend met rechthoekige en halfronde nissen versierd zijn. Hiertussenin is op de as van het gebouw een rechthoekige zaal met twee halve-cirkelvormige esedrae aan de zijden en een rechthoekige esedra in de achterzijde.Er zijn nog een aantal kleinere vertrekken erachter, waarvan sommmige uitgehakt zijn in de rots.

De westzijde is gekenmerkt door een grote centrale zaal, die gedeeltelijk uitmondt in het atrium en geflankeerd wordt door twee nymphaea met bassins in het midden.

Domus Augustana bendenverdieping: overzicht atrium en ingang
Domus Augustana bendenverdieping: overzicht atrium en ingang

Domus Augustana bendenverdieping: noordzijde
Domus Augustana bendenverdieping: noordzijde
Domus Augustana bendenverdieping: westzijde
Domus Augustana bendenverdieping: westzijde
 
Domus Augustana bendenverdieping: ingang en de privetribune aan de zijde van het Circus Maximus.
Domus Augustana bendenverdieping: ingang en de privetribune aan de zijde van het Circus Maximus.
 
 
 
Navigatie op de site :

HOME
Roma Antica home
Roma Moderna home
 
Palatinus
Plattegrond Palatinus
 
Rione X: Campitelli
De monumenten uit de oudheid of resten ervan op de Palatinus
 1. Ingang via S.Gregorio
 2. Aquaduct Claudia
 3. Septizodium
 4. Bogen van de Severi
 5. Thermen van de Severi
 6. Thermen van Maxentius
 7. Stadion
 8. Domus Augustana
 9. Paedagogium
 10. Domus Praeconum
 11. Domus Flavia
 12. Onder Domus Flavia
  1. Aula Isiaca
  2. "Bagni di Livia"
  3. Casa dei Grifi
 13. Tempel van Apollo
 14. Casa di Augusto
  1. Lupercal
 15. Hutten van Romulus
 16. Scalae Caci
 17. Tempel van Cybele
 18. Tempel van Victoria
 19. Casa di Livia
 20. Cisternen
 21. Domus Tiberiana
  1. Cryptoporticus
  2. Horti Farnesiani
 22. S. Maria Antiqua
 23. Aula
 24. Horrea Agrippiana
 25. Clivus Victoriae
 26. Clivus Palatinus
 27. Tempel van Helegabalus
 28. S. Sebastiano