-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Mons Palatinus: Paleizencomplex van Domitianus


Het gehele paleizencomplex, gebouwd door keizer Domitianus, stond in de oudheid bekend als Domus Augustana, naar de "titel" Augustus die elke keizer na keizer Augustus droeg. Het bestond eigenlijk uit drie gedeelten: (van west naar oost:), tegenwoordig aangeduid met: Domus Flavia (het officiële en representatieve paleis), Domus Augustana (de prive residentie van de keizer) en het Stadion. Het complex werd gebouwd door de architekt Rabirius in opdracht van keizer Domitianus tussen 81 en 92 nC. Over alle eerder bestaande bebouwing op deze plek (uit republikeinse tijd tot en met de tijd van Nero) werd heengebouwd.

De wijdsheid en grootsheid van het complex laten zich ook afleiden uit het feit dat het gebouw, op een enkele restauratie of uitbreiding na, nooit vervangen werd en tot het eind van de keizertijd de naam Domus Augustana (Huis van de keizers) of Palatium ("Paleis") behouden heeft.
Paleizencomplex van Domitianus plattegrond
Paleizencomplex van Domitianus plattegrond
  Domus Flavia:
 1. Peristylium
 2. "Aula Regia"
 3. "Basilica"
 4. "Lararium"
 5. Triclinium "Coenatio Iovis"
 6. Nymphaeum
  Domus Augustana:
 7. Exedra tribune
 8. Ingang en vestibulum
 9. Atrium ?
 10. Peristylium
 11. 2e Peristylium
  Stadion:
 12. Hippodroom
 13. Privétribune
Het Paleizencomplex van Domitianus is een uitgangspunt geworden in de architektuur: Voor de eerste keer, voorzover wij weten, verenigt dit systematisch in een homogene structuur alle antwoorden van functionaliteit op de eisen van politiek en representatie, die zich voorgedaan hadden in de loop der keizertijd. Tot dan toe waren die nog niet organisch verenigd in één architektonisch complex.
 
Het nabijgelegen Huis van Augustus, door ons gemakshalve de eerste keizer genoemd, was tot stand gekomen door het samenvoegen van enkele al bestaande huizen. Het was zoveel mogelijk aangepast om aan de nieuw gestelde eisen te voldoen en was al wel verdeeld in een officieel gedeelte (ontvangsten) en een privé-gedeelte. Maar de keizers tot Domitianus hadden nog geen officiëel geligitmeerde absolute macht, maar zij waren formeel princeps (eerste onder gelijken) en de keizertijd tot Domitianus wordt dan ook principaat genoemd. Daardoor kon ook nog niet niet een echt keizerlijk paleis met alle pracht en praal en verheerlijking van de keizer gebouwd worden.

Met keizer Domitianus kwam ook de wettelijk geregelde absolute keizerlijke macht, de keizer werd "Dominus et Deus" (Heer en God) en zo kon een echt paleis voor de keizerlijke dynastie gebouwd worden, niet op de manier van het geweldig grote en grootse Domus Aurea van Nero, dat meer een villa urbana (landgoed in de stad) was.

Het paleizencomplex van Domitianus was een naar buiten gesloten geheel, eigenlijk bestaande uit twee gedeeltes, elk gebouwd volgens de grondprincipe van het Romeinse Domus - alleen veel grootser - die aaneengeschakeld waren: één voor officiële handelingen (Domus Flavia) en één voor bewoning (Domus Augustana).
In de belangrijkste zalen van het Domus Flavia zijn erop afgestemd om de "dominus en deus" temidden van het gewone volk te presenteren: veel absiden, waar hij afgescheiden en op een verhoging zich kon vertonen.
reconstructie van het paleizencomplex van Domitianus
reconstructie van het paleizencomplex van Domitianus
Navigatie op de site :

HOME
Roma Antica home
Roma Moderna home
 
Palatinus
Plattegrond Palatinus
 
Rione X: Campitelli
De monumenten uit de oudheid of resten ervan op de Palatinus
 1. Ingang via S.Gregorio
 2. Aquaduct Claudia
 3. Septizodium
 4. Bogen van de Severi
 5. Thermen van de Severi
 6. Thermen van Maxentius
 7. Stadion
 8. Domus Augustana
 9. Paedagogium
 10. Domus Praeconum
 11. Domus Flavia
 12. Onder Domus Flavia
  1. Aula Isiaca
  2. "Bagni di Livia"
  3. Casa dei Grifi
 13. Tempel van Apollo
 14. Casa di Augusto
  1. Lupercal
 15. Hutten van Romulus
 16. Scalae Caci
 17. Tempel van Cybele
 18. Tempel van Victoria
 19. Casa di Livia
 20. Cisternen
 21. Domus Tiberiana
  1. Cryptoporticus
  2. Horti Farnesiani
 22. S. Maria Antiqua
 23. Aula
 24. Horrea Agrippiana
 25. Clivus Victoriae
 26. Clivus Palatinus
 27. Tempel van Helegabalus
 28. S. Sebastiano