-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Mons Palatinus: Paleizencomplex van Domitianus: het Stadion


Het paleizencomplex van Domitianus bestond uit drie gedeelten: (van west naar oost:) Domus Flavia (het officiële en representatieve paleis), Domus Augustana (de prive residentie van de keizer) en het Stadion, zoals de afzonderlijke gedeeltes tegenwoordig aangeduid worden. De bouw werd begonnen in 81 nC met het Domus Flavia, vervolgens het Domus Augustana en tenslotte het Stadion, in 92 nC was het hele complex gereed.
Plattegrond Paleizencomplex van Domitianus: "Stadion van Domitianus"
Plattegrond Paleizencomplex van Domitianus: "Stadion van Domitianus"

  Domus Flavia:
 1. Peristylium
 2. "Aula Regia"
 3. "Basilica"
 4. "Lararium"
 5. Triclinium "Coenatio Iovis"
 6. Nymphaeum
  Domus Augustana:
 7. Exedra tribune
 8. Ingang en vestibulum
 9. Peristylium of Atrium
 10. 2e Peristylium
 11. 3e Peristylium
  Stadion:
 12. Hippodroom
 13. Privétribune

Het Stadion van Domitianus:

Het "Stadion" van Domitianus
Het "Stadion" van Domitianus

Het Stadion is een gebouw in de vorm van een circus, dwz. een erg langgerekte rechthoek waarbij één van de korte zijden, de zuidelijke, gekromd is.
Het is als laatste van het paleizencomplex gebouwd, aan het einde van de regering van keizer Domitianus, zoals uit de bakstenen met stempel blijkt, en vervolgens gerestaureerd in de tijd van Hadrianus (met name de zuilengangen) en in de tijd van Septimius Severus (verandering van de tribune-exedra). Het strekt zich uit langs de hele oostelijke zijde van het Domus Augustana over een oppervlakte van 160 m. bij 48 m..
De omtrek ervan bestond uit een porticus (overdekte zuilengang) van twee verdiepingen. De onderste verdieping had pilaren van baksteen, al vanaf het begin bekleed met marmer - zoals heel de rest van het Stadion -, waarvan slechts de bases overzijn. De bovenste verdieping daarentegen was opgetrokken met marmeren zuilen.

De ovalen ronding die het zuidelijke deel van de arena beslaat gaat waarschijnlijk terug terug op de tijd van Theodorik.
Stadion van Domitianus noordzijde
Stadion van Domitianus noordzijde
In het midden van de oostzijde is een grote tribune in de vorm van een halve cirkel (foto hieronder), die steunt op drie vertrekken die open waren naar de arena toe en een hoogte hadden tot de bovenkant van de porticus.
De tribune werd, behalve in zijn functie als keizerlijk podium, vanwaaraf hij de wedstrijden die te zijner ere werden georganiseerd bijwoonde en bekeek, ook gebruikt voor het ritueel van een lectisternium, waarbij de goden(beelden) op aanligbedden geplaatst werden in de tribune (pulvinar), zodat ook zij van de wedstrijden konden genieten.

De functie van het Stadion was misschien die van Viridarium (goene tuin) en manege tegelijk. Uit de beschrijving van villa's die ons nagelaten is door Plinius de Jongere komt naar voren dat grote villa's vaak uitgerust waren met "privé hippodromen" (renbanen), tuinen in de vorm van een circus, die zeker ook gebruikt werden voor paardrijden.
Stadion van Domitianus: de tribune
Stadion van Domitianus: de tribune
 
 
Navigatie op de site :

HOME
Roma Antica home
Roma Moderna home
 
Palatinus
Plattegrond Palatinus
 
Rione X: Campitelli
De monumenten uit de oudheid of resten ervan op de Palatinus
 1. Ingang via S.Gregorio
 2. Aquaduct Claudia
 3. Septizodium
 4. Bogen van de Severi
 5. Thermen van de Severi
 6. Thermen van Maxentius
 7. Stadion
 8. Domus Augustana
 9. Paedagogium
 10. Domus Praeconum
 11. Domus Flavia
 12. Onder Domus Flavia
  1. Aula Isiaca
  2. "Bagni di Livia"
  3. Casa dei Grifi
 13. Tempel van Apollo
 14. Casa di Augusto
  1. Lupercal
 15. Hutten van Romulus
 16. Scalae Caci
 17. Tempel van Cybele
 18. Tempel van Victoria
 19. Casa di Livia
 20. Cisternen
 21. Domus Tiberiana
  1. Cryptoporticus
  2. Horti Farnesiani
 22. S. Maria Antiqua
 23. Aula
 24. Horrea Agrippiana
 25. Clivus Victoriae
 26. Clivus Palatinus
 27. Tempel van Helegabalus
 28. S. Sebastiano