-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Het gebied Lateranen in de oudheid


Het terrein waarop zich het Lateraanse paleis en de basiliek van Sint-Jan van Lateranen bevinden, behoorde in de Romeinse tijd toe aan de Laterani, een grote familie van reders en importeurs van wilde dieren. Zij lieten er in de 1e eeuw na Chr. een geweldig paleis bouwen. Nadat Plautius Lateranus deelnam aan de samenzwering van Piso tegen keizer Nero, liet Nero hem terechtstellen in 64 na Chr. (zie Tacitus, Annales XV, 60, 1) en werden de bezittingen van de familie door Nero geconfisceerd (Juvenalis X, 17). Vanaf 197 lag hier de ruiterkazerne van Septimius Severus. Ook had keizerin Fausta, de tweede vrouw van keizer Constantijn de Grote, hier haar huis, de Domus Faustae. Na het Edict van Milaan in 313 schonk Constantijn het terrein aan paus Miltiades.
Het gebied van Lateranen in de oudheid
Het gebied van Lateranen in de oudheid
!. Villa Domitilla Lucilla
2. "Domus Faustae"

3. Nymfeum
4. Thermen

5. Onder het Baptisterium
6. Onder de St. Jan van Lateranen

 

 
 
 
 
 

Het gebied Lateranen

Bezienswaardigheden:
 1. De oude baslica St. Jan van Lateranen.
 2. Porta Asinaria
 3. St. Jan van Lateranen
  1. Obelisk
  2. Baptisterium
  3. Scala Santa
  4. Triclinium
 4. Villa van Domitia Lucilla
 5. Thermen via Amba Aradam
 6. Domus Faustae