-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Het gebied van het Vaticaan in de Oudheid (ager Vaticanus)


Onder ager Vaticanus verstaat men gewoonlijk de vlakte tussen de Ianiculus, de lagere heuvelrug Mons Vaticanus en de Tiber.

Kaart van de ager Vaticanus

In de eerste keizertijd werden hier grote keizerlijke villa's gebouwd zoals de Horti van Agrippina en ook het Circus van Caligula , ook bekend als het Circus van Nero omdat eerst Claudius en vervolgens Nero er verbeteringen aan hadden aangebracht, bestemd voor wagenrennen. In dit circus stond de Egyptische obelisk, die zich nu op het St. Pietersplein bevindt. Ten tijde van Nero vonden hier vele christenen de martelaarsdood, zo ook Petrus (in 64 of 67).

Langs de zuidgrens van de ager Vaticanus liep de Via Aurelia Nova die de regio verbond met het centrum verbond via de pons Tirumphalis en nu nog bewaard is langs de zuidwest flank van de Mura Vaticane. Vanaf de pons Aelius (Engelenbrug) liep de Via Cornelia langs de noordflank van het Circus van Caligula en diende waarschijnlijk ook als aanvoerweg hiervoor. Langs de Via Cornelia lagen vele graven en necropolen, waar zich ook het graf van Petrus bevond. In de buurt hiervan stond ook een pyramide, de Meta Romuli. Later verrees daar nog het Mausoleum van Hadrianus (Engelenburcht).

Ten tijde van Constantijn de Grote onderging dit gebied een grote verandering door het egaliseren van de heuvel door afgraven en opvullen, voor de bouw van de oude St. Pieter in 326.

Verbindingen met het centrum van Rome:

Via Cornelia, liep langs de noordzijde van het Circus van Caligula als een aftakking van de via Triumphalis in de buurt van de Meta Romuli. Na de bouw van de pons Aelius ( ponte S. Angelo) werd de weg naar daar doorgetrokken. Vanaf deze brug liep de via Cornelia zo'n 14 km westwaarts. Hierna wordt het traject moeilijk traceerbaar;

Via Triumphalis, deze weg liep noordwaarts vanaf de pons Neronianus ( pons Triumphalis) door de Prati di Castello, de zuidhellingen van de Monte Mario op, rechts van de moderne weg, uiteindelijk uitmondend op de Via Clodia bij La Giustiniana.

Via Aurelia (Vetus)
:is de weg die liep vanaf de pons Aemilius over de lage grond van de west-oever van de Tiber de Ianiculus op, waar de weg door de Aureliaanse muur ging via de porta Aurelia.

Via Aurelia (Nova)
: liep ten zuiden van de langs muur van Leo IV (Città Leonina) en kwam uit op de via Aurelia Vetus bij de Madonna del Riposo en liep uiteindelijk door tot Genua.

Al deze 4 wegen vielen onder de zorg van hetzelfde college van curatores viarum.
 
 

 
 

Het gebied van het Vaticaan in de Oudheid

Bezienswaardigheden:
 1. Mausoleum van Hadrianus (Engelenburcht)
 2. Pons Aelius
 3. Ponte Trionfale
 4. Horti van Agrippina
 5. Cippus met inscriptie
 6. Circus van Caligula
  1. Basiliek van Constantijn
  2. Necropool onder het Vaticaan
  3. Obelisk op St. Pietersplein
  4. Via Cornelia
  5. Meta Romuli
De moderne situatie:
 1. Vaticaanstad nu
 2. De Borgo wijk