-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Campidoglio: Paleizen, trappen en plein op de Capitolinus


In de Middeleeuwen was de religieuze functie van de Capitolinus op de achtergrond geraakt, doordat hij steeds meer het centrum werd voor het stadsbestuur van Rome. Vanaf de 11e eeuw namelijk herleefde Rome als aparte gemeente, Het stadsbestuur echter stond stevig onder controle van de paus en andere adellijke families. De Capitolinus was dan ook het toneel van de bewegingen van het verzet van de gewone stadsbevolking, met onder andere het herstellen van de oude Republiek door Cola di Rienzo. Het gevolg hiervan was dat de heuvel aan het begin van de 16e eeuw bebouwd was met vormloze bakstenen paleizen met verdedigingstorens van verschillende adellijke families en het plein niet geplaveid was, maar een zandvlakte. De mons Capitolinus werd dan ook in de volksmond "monte caprino" (geitenheuvel), zoals het Forum "campo vaccino" (koeienveld)
Monte Caprino
Monte Caprino

In 1536 gaf paus Paulus III die met een symbool van het Nieuwe Rome indruk wilde maken op keizer karel V, die in 1538 een bezoek zou brengen aan Rome, aan Michelangelo de opdracht om een volledig nieuw ontwerp te maken voor de piazza del Campidoglio. (zie onder)

Ontwerp van Michelangelo voor het Campidoglio
Ontwerp van Michelangelo voor het Campidoglio
Zie ook plattegrond.
Het ontwerp van Michelangelo dateert van 1536 en de belangrijkste kenmerken ervan zijn:
- volledige renovatie van (de gevel) van het Palazzo Senatorio.
- renovatie van het Palazzo dei Conservatori en het bouwen van een identiek Palazzo Nuovo daartegenover onder dezelfde tegenstelde schuine hoek, zodat een trapeziumvormig plein gevormd werd, dat toch aan de achterzijde niet afgesloten was.
- het omkeren van de oude oriëntatie van het plein richting het Forum Romanum, het centrum van het oude Rome, naar het centrum van het nieuwe Rome (en de St. Pieter).Dit deed hij door de aanleg van de Cordonata, met twee basalten Egyptische leeuwen aan de voet en de beelden van Castor en Pollux aan de top.
- het plaveien van het plein: Michelangelo koos voor een ovaalvormige, verhoogde vorm met daarin een ster en in het midden kwam het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius (omdat men toen nog dacht dat het om Constantijn de Grote, de eerste Christelijke keizer (!), ging, al was dit niet overeenkomstig Michelangelo's opvatting.

Met dit ontwerp introduceerde Michelangelo voor het eerst "het concept van de as": de as werd gevormd door de Cordonata, het plein en het centrale Palazzo (Senatorio). (zie foto onderaan) Dit werd na hem nog vele malen nagevolgd bij tuinen en paleizen.
Bovendien wilde Michelangelo de grootsheid van stad Rome benadrukken door het plaatsen van de beelden, die een nauwe band hebben met Rome's verleden, op de balustrades en palazzi

Het tot stand brengen van Michelangelo's ontwerp vorderde maar langzaam en slecht weinig werd voltooid tijdens zijn leven. Toen keizer Karel V in 1538 kwam was de Cordonata dan ook nog niet voltooid en moest hij met zijn gezelschap de helling opklauteren vanaf het Forum Romanum om derken in uitvoering te zien.
Toen Michelangelo in 1564 in Rome stierf was van zijn ontwerp nog lang niet alles gerealiseerd.

Maar na zijn dood werden de werken trouw naar zijn ontwerp voortgezet: rond 1600 waren gereed de Cordonata (met de beelden) , het Palazzo dei Conservatori en was het plein geplaveid, zonder de ster die pas in 1940 werd aangelegd. In 1654 was het ontwerp van Michelangelo compleet (behalve de ster) geraliseerd, met de voltooiing van het palazzo Nuovo.

Het Campidoglio rond 1750

Ook nu nog zijn er vanaf de piazza d'Aracoeli drie opgangen naar de mons Capitolinus: links de steile trap die uitmondt bij de S. Maria in Aracoeli, rechts de slingerende voor auto's begaanbare via delle Tre Pile , die uitmondt naast het Palazzo dei Conservatori, in het midden dus de monumentale Cordonata van Michelangelo.
De opgangen naar het Capitool nu
De opgangen naar het Capitool nu

Piazza del Campidoglio vanaf het Palazzo Senatorio
Piazza del Campidoglio vanaf het Palazzo Senatorio

 

Navigatie op de site :

HOME
Roma Antica home
Roma Moderna home
 
Campidoglio nu
Capitolinus vroeger
Plattegrond Campidoglio nu
Plattegrond Capitolinus vroeger
Rione X Campitelli home
 
Rione X Campitelli:
Bezienswaardigheden::
 1. Campidoglio/Capitool nu (historisch overzicht).
  1. Plattegrond Campidoglio nu
  2. Palazzo Senatorio
  3. Palazzo dei Conservatori
  4. Palazzo Nuovo
  5. Palazzo Caffarelli
  6. Capitolijnse musea
   1. Ontstaans- geschiedenis
  7. Marforio
  8. Beelden
  9. S. Maria in Aracoeli
  10. Ruiterstandbeeld Marcus Aurelius
  11. Cola di Rienzo
  12. Plein met ster
  13. Trappen op de Campidoglio
 2. Forum Romanum
  1. S.Francesca Romana
  2. Ss. Cosma e Damiano
 3. Palatijn
 4. Forum van Caesar
 5. Casa dei Margani
 6. Monastero delle Oblate
 7. Pza Capizucchi
 8. Pza Campitelli
 9. Pza d' Aracoeli
 10. Pza Venezia
  1. Monument Vittorio Emanuele II
  2. Palazzo Bonaparte
 11. S. Anastasia
 12. S. Giuseppe dei Falegnami
  1. Carcer Mamertinus
 13. S. Maria della Consolazione
 14. S. Rita
 15. S. Teodoro
 16. Ss. Luca e Martina
 17. Torre dei Pierleoni