-->
S.Pietersplein

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Vaticaanstad


Vaticaanstad (Città del Vaticano) is het kleinste soevereine staatje ter wereld en vormt het territorium van de Heilige Stoel, de zetel van de paus en het bestuur van de rooms-katholieke Kerk. Het ligt middenin de stad Rome.
Vaticaanstad de ligging in Rome
Vaticaanstad de ligging in Rome

Het gebied van Vaticaanstad
Het gebied van Vaticaanstad
Ontstaan:Tussen 1860 en 1870 vochten Zouaven aan de zijde van de paus om de kerkelijke staat te redden, maar dit mocht niet baten. In 1870 kwam er door de eenwording van de Italiaanse staat een einde aan de wereldlijke macht van de paus en de Kerkelijke Staat. De paus werd als het ware de "gevangene van het Vaticaan", alle bezittingen daarbuiten waren geconfisqueerd.
Deze situatie duurde bijna 60 jaar totdat op Mussolini en paus Pius XII hieraan op 11 februari 1929 een eind maakten door in het paleis van Lateranen het Verdag van Lateranen te sluiten.

In dit verdrag werden de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Heilige Stoel erkend en werd de staat Vaticaanstad opgericht. De Heilige Stoel erkende impliciet het verlies van het overige kerkelijke territoir.

Verder regelde een concordaat de verhoudingen en privileges tussen de Katholieke Kerk en de Italiaanse Staat en werd een compensatie vastgelegd door de Italiaans staat voor de in 1870 in beslag genomen bezittingen van het Vaticaan.

In het verdrag erkende Italië het recht van de Heilige Stoel op een eigen buitenlandse politiek.
Ook werd precies besloten welke Pauselijke bezittingen onder de Heilige Stoel zouden vallen. Naast alle bezittingen in het Vaticaan zelf, vielen ook de pauselijke bezittingen bij Castel Gandolfo , het buiten Rome gelegen pauselijke Radiostation bij Santa Maria di Galeria en de kerken Sint Jan van Lateranen , Santa Maria Maggiore en de Sint Paulus buiten de Muren hier onder. En nog een aantal andere gebouwen. Al deze kerken en gebouwen zijn geen Vaticaans grondgebied maar hebben een extra-territoriale status, zoals ambassades ook hebben.

Tot op de dag van vandaag wordt 11 februari, de dag van de ondertekening, in Vaticaanstad gevierd als een soort nationale feestdag. De straat tussen de Collonade van Bernini en de Tiber , de Via della Conciliazione ('Weg der verzoening'), werd door Mussolini aangelegd ter herinnering aan het verdrag.

Bestuur: Het staatshoofd is de paus, hij heeft de bestuurlijke, rechterlijke en uitvoerende macht. Het dagelijkse bestuur in handen van de kardinaal-staatssecretaris met een commissie van kardinalen (Curie) . Het college van kardinalen adviseert de paus. Alle kardinalen jonger dan 80 jaar kiezen zo nodig een nieuwe paus.
Met andere landen houdt het Vaticaan contacten door middel van ambassadeurs en ambassades. Het Vaticaan is geen lid van de Europese Unie, maar heeft als munt wel de euro, met een afbeelding van de paus erop.

De staat heeft eigen inkomsten, o.a. uit de verkoop van postzegels, souvenirs en uit de heffing van entreegelden voor de musea.

Bestuur en inkomsten van Vaticaanstad staan in principe los van die van de Heilige Stoel, het bestuur van de rooms-katholieke Kerk. Staat en Kerk komen echter samen in de persoon van de paus.

Het Vatcaan heeft een eigen politiemacht, de Zwitserse garde een overblijfsel van het vroegere pauselijke leger.

Bevolking: Er wonen 824  (2008) mensen op een oppervlakte van 0,44 km², en daarmee is Vaticaanstad het land met de minste aantal inwoners ter wereld, maar er komen dagelijks duizenden toeristen. Vaticaanstad wordt geheel omsloten door de stad Rome en heeft een eigen stadsmuur.

Bijna alle 824  inwoners van Vaticaanstad wonen binnen de muren van het Vaticaan. De burgers van Vaticaanstad bestaan voornamelijk uit geestelijken, met inbegrip van priesters, zusters en de befaamde Zwitserse Garde. Er werken ongeveer 3000 leken, maar deze wonen niet binnen het Vaticaan.

Er bestaat een nationaliteit van Vaticaanstad zodat hoge geestelijken kunnen reizen met een paspoort van het Vaticaan en zodat deze geestelijken diplomatieke status kunnen krijgen in landen waar hun geloofsbrieven zijn geaccepteerd.
Eind 2003 hadden 552 personen de nationaliteit van Vaticaanstad (61 kardinalen, 346 andere geestelijken, 101 leden van de Zwitserse Garde en 44 leken).
Bijna al deze mensen hebben een dubbele nationaliteit en behielden hun oorspronkelijke nationaliteit tijdens hun werk voor het Vaticaan. Men krijgt de nationaliteit uitsluitend door naturalisatie , niet door geboorte. De meeste Italianen die voor het Vaticaan werken hebben niet de Vaticaanse nationaliteit.

 
 
 

Vaticaanstad

Bezienswaardigheden:
 1. St. Pieters Basiliek
 2. Plein van de St. Pieter
 3. De Grotten
 4. Schatkamer
 5. Tuinen
 6. Vaticaanse Musea
 7. Sixtijnse kapel
 8. Apostolisch Paleis
 9. Zwitserse Garde
  1. De Zouaven
 10. Necropolis
  1. Graf van Petrus
 11. Ager Vaticanus
 12. De rione Borgo