Santi Quattro Coronati

Via dei Santi Quattro Coronati
mouseover
Via Santi Quattro Coronati Rome

foto’s: Antonio Passaseo en Peter Bardwell

foto:Roma ieri, Roma oggi di Alvaro de Alvariisu

We gaan weer naar boven en verlaten via het binnenhof en het uitgebouwde portaal met vier oude klassieke Ionische zuilen de San Clemente. Slaan dan direct rechtsaf en steken de Via di Giovanni Laterano over en komen in de Via dei Querceti. Hier zie je meteen de hoge muren van de kerk en het klooster van de Santi Quattro Coronati.

foto: Lalupa

Vlak voor het klooster slaan we linksaf in de Via dei San Quattro, waar de ingang van de kerk ligt.

In- en uitgang Santi Quattro Coronati luchtfoto    Facade    Opengewerkt
mouseover
Santi Quattro Coronati Rome
pictures: claver.nu

En de plattegrond kerk en klooster van de Santi Quattro Coronati. Aan de rechterkant is de ingang tot het kloostercomplex en de kerk. De kerk is zoals de naam al zegt naar vier heiligen vernoemd. Na de Renaissance wisten de monniken niet meer naar welke vier heiligen de kerk genoemd was. In de 17e eeuw werd besloten om vier soldaten en vier beeldhouwers weer te geven in een fresco. Deze acht christenen hebben onder Diocletianus geweigerd om de heidense God Aesculapius te vereren. Deze belediging kon natuurlijk niet ongestraft blijven. De heren christenen werden afgeranseld met zwepen waarvan aan de uiteinden schorpioenen waren vastgebonden. Na de dodelijke beten werden de lijken in loden kisten gelegd en in de zee geworpen. De kerk is in de 4e eeuw gebouwd. Na de verwoesting in de 11e eeuw door de Noormannen is een stevige vesting natuurlijk niet verwonderlijk. De pausen in de Middeleeuwen gebruikten niet voor niets vaak de Santi Quattro Coronati bij gevaar als schuilplaats.

Tweede binnenhof en de ingang van de Silvester-kapel
Santi Quattro Coronati ingang Silvester-kapel tweede binnenhof Rome

foto’s: Paramedix en tweede binnenhof: Riccardo Bonelli

Als we in het tweede  binnenhof komen, vragen we eerst de sleutel aan de nonnen om de aardige kapel die aan de heilige Silvester gewijd is te bekijken.

Hal voor de ingang  Silvester-kapel en hier aanbellen voor de sleutels

foto: Peter Bardwell

Silvester kapel groot formaat    zijkant en ingang
Youtube Silvester chapel Luigi Manfredi Manortiz (4.48 minuten)
Silvester kapel oratorio Santi Quattro Coronati Rome

De frescocyclus komt uit de 13e eeuw. De onbekende schilders van deze fresco’s waren zeker geen grote kunstenaars. Toch is de wijze waarop zij het verhaal van de heilige Silvester en keizer Constantijn vertellen en vorm hebben gegeven ontroerend door zijn eenvoud en directheid. Als we in de kapel met een tongewelf komen, begint direct boven de ingangsdeur het verhaal.

Onder de Tronende Christus in de lunet begint het verhaal ov er de heilige Silvester. Het is gebaseerd op de Legenda Aurea van Jacobus de Voragaine (Wikipedia) en is hier in het Engels te lezen (wel even scrollen).

Christus tussen de apostelen, Maria, Johannes de Doper  en twee engelen
Scène één   De moeders smeken Constantijn hun kinderen te laten leven . Keizer Constantijn heeft lepra. Zijn adviseurs raadden hem aan om een bad te nemen in het bloed van kinderen (ingangsmuur links).
Scène twee   De apostelen Petrus en Paulus verschijnen aan Constantijn in zijn droom (ingangsmuur midden)
Scène drie A    Gezanten van Constantijn komen bij de berg van Soratte (ingangsmuur rechts).
Scène drie B   Gezanten nodigen de heremiet Silvester uit (aangrenzende linkermuur).
Scène vier   Silvester laat de portretten van Petrus en Paulus zien (linkermuur).
Scène vijf   Silvester doopt keizer Constantijn (linkermuur)
Scène zes   Constantijn  overhandigt de pauselijke tiara aan Silvester na zijn genezing (linkermuur)
Scène zeven   Constantijn leidt de heilige Silvester  naar Rome (linkermuur).
Scène acht   De heilige Silvester wekt een stier tot leven en overtuigt de rabbijn (rechtermuur)
Scène negen   Keizerin Helena vindt het kruis van Christus (rechtermuur).
aa

Silvester kapel Santi Quattro Coronati fresco: Constantijn ligt ziek op bed

In het midden zie je de arme keizer Constantijn doodziek in zijn bed liggen. Hij is met melaatsheid gestraft door de Heer omdat hij de christenen heeft vervolgd. Naast zijn ziekbed staan zijn heidense adviseurs. Zij raadden hem aan om niet te zachtzinnig te zijn met het geneesmiddel. Zo stellen zij aan de keizer voor om drieduizend kinderen te doden en in hun bloed een geneeskrachtig bad te nemen. Links van het midden zie je moeders de keizer smeken om hun kinderen te sparen. Voor Constantijn een besluit nam, zag hij in zijn droom de apostelen, Petrus en Paulus, zij geven de keizer de raad om naar paus Silvester te gaan. Deze paus kende een bron die melaatsheid genezen kon. Rechts van het midden zie je drie ruiters die op zoek gaan naar Silvester die op dat moment als kluizenaar leefde op de Monte Socrate. Op de rechterwand gaat het verhaal verder. Hier laat Silvester aan de keizer twee portretten van Paulus en Petrus zien. Constantijn stond perplex het waren de figuren die hij in zijn droom had gezien. Natuurlijk luisterde de keizer nu naar Silvester en hij werd gedoopt en o ja, natuurlijk ook genezen. Je zou denken een mooi einde van het verhaal, maar nee hoor de kunstenaars hadden nog wat ruimte op de linkerwand over. Hier wordt de heilige Silvester geschilderd als hij in conflict komt met een jood. De jood prevelt enkele woorden in het oor van een stier en zie het arme beest valt ter plekke dood neer.

Hiermee lijkt Jaweh de strijd beslecht te hebben, maar dan buigt Silvester zich over de dode stier en fluistert de naam van de Heer in zijn oor en zie het leven kwam weer in de stier en hij krabbelde overeind. In het aangrenzende fresco is het verhaal van de heilige Helena afgebeeld. Helena was de moeder van Constantijn. Zij heeft op de berg van Calvarie het kruis van Christus teruggevonden en naar Rome verscheept.

In de kapel van de heilige Helena in de S. Croce in Gerusalemme in Rome kun je de relieken van het kruis nog bewonderen en wel: doornen van de kroon, nagels van het kruis, drie delen van het kruis. Verder de vingerkootje van de heilige Thomas, de kritische apostel. Een fragment van de inscriptie I.N.R.T., drie fragmenten van de zuil waaraan Christus vastgebonden zat toen hij gegeseld werd en tenslotte nog een stukje van de kribbe waar Jezus als pasgeborene in lag. Verder is er in deze kerk nog een indrukwekkende reliek van de heilige Gregorius te bewonderen. Als we de kapel van Silvester verlaten en de sleutel weer teruggeven, laten we nog wel even een fooi achter voor de nonnen van dit klooster. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor het instituut van dove en stomme kinderen dat hier gevestigd is. We lopen nog even naar de kerk zelf waar prachtig cosmatenwerk op de vloeren te zien is.

Santi Quattro Coronati
Santi Quattro Coronati Rome

foto: ChurchCrawler

Als we in de linker zijbeuk staan, is bij een deur een koord met een bel te zien. Als we aan het koord trekken wordt de deur geopend. We zien dan een bijzonder mooi kloosterhofje uit de 13e eeuw dat nog volledig intact is.  Het is door de beeldhouwers en metselaars ter nagedachtenis van de vier heiligen aan wie deze kerk gewijd is, gebouwd. De put in het midden komt nog uit de 12e eeuw.

Kloosterhof
mouseover
Santi Quattro Coronati kloosterhof Rome

foto: MaurinoL

Meer lezen over de Santi Quattro Coronati: Rob Zijlma  “RENOVATIONES ROMAE 312-1002”  blz. 427-434

De volgende bladzijde