De San Giuseppe dei Falegnami en het Mamertinum

Voordat we bij het beroemde plein komen, zien we eerst nog bij de Via S. Pietro in Carcere de San Giuseppe dei Falegnami (Jozef van de timmerlieden).

ingang
San Giuseppe dei Falegnami
mouseover
Mamertinum San Giuseppe dei Falegnami

foto’s: Martin Hapl, karenharper, larcoraci en Casalech!

Onder deze 16e eeuwse kerk is de beruchte Mamertijnse gevangenis oftewel Carcer Mamertinus. We dalen bij de ‘Jozef van de timmerlieden’ enkele treden af en staan dan in de eigenlijke gevangenis. De monniken van de kerk hebben op hun gevel natuurlijk vooral benadrukt dat de apostelen, Petrus en Paulus, hier gevangen hebben gezeten.

Mamertinum en de trap naar de kerker
video Mamertinum manortiz (2.04 minuten)
mouseover

Mamertinum

foto: Dona Mariana en ericlabtop

Tullianum
interieur
Mamertinum interieur

foto: Casalech!

Aan een gat in de vloer is te zien dat er onder deze ruimte nog een tweede vertrek is namelijk het Tullianum. Dit is waarschijnlijk eerst een waterreservoir geweest dat rond driehonderd voor Christus is drooggevallen. Daarna is het omgebouwd tot een kerker. Gelukkig kunnen we tegenwoordig gewoon de trap nemen. In de oudheid werden de gevangen door het gat naar beneden gegooid. Er was voor hen dan nog maar één uitweg, maar dan wel als lijk. De dode lichamen werden via een deur naar de cloaca maxima afgevoerd en kwamen zo uiteindelijk in de Tiber terecht. In de gevangenis heeft naast de Galliër Vercingetorix, ook Petrus gevangen gezeten. C. Sallustius Crispus (86 tot 35 voor Christus), heeft in zijn De Catilinae coniuratione de kerker als volgt beschreven:

Est in carcere locus, quod Tullianum appelatur, ubi paululum ascenderis ad laevam, circiter duodecim pedes humi depressus. Eum muniunt undique parietes atque insuper camera lapideis fornicibus iuncta; sed inculta, tenebris, odore foeda atque terribilis eius facies est.  In het Nederlands: Als men dan een beetje links naar boven gaat, is er in de gevangenis een plek die het Tullianum wordt genoemd; ongeveer twaalf voet diep ingegraven. Hij is van alle kanten gesloten door muren en een gewelf gevormd uit bogen en stenen; maar door de verwaarlozing, de duisternis en de stank is de aanblik afstotend en onheilspellend.

bron: Wikipedia

Tullianum
altaar van Petrus en het gat in het plafond
mouseover

Mamertinum altaar van Petrus en het gat in het plafond

foto’s: khill155 en Rickydavid

Een altaar en een bron zijn bewaard gebleven. Deze bron ontstond spontaan toen Petrus zijn medegevangen wilde dopen. Petrus is trouwens wel ontsnapt uit deze gevangenis, maar ja hij had ook hulp van God die engelen stuurde om hem te bevrijden. De gevangenis is nu een kapel die is gewijd aan Petrus. In de stanza’s van het Vaticaan zullen we nog een fresco met hetzelfde onderwerp van Raphaël tegenkomen, maar deze 16e eeuwse schilder heeft duidelijk niet de oude Mamertijnse gevangenis als model genomen. Hier bij Wikipedia is meer te lezen over de Mamertijnse gevangenis.

Raphael
Bevrijding van Petrus uit de gevangenis
Raphael Bevrijding van Petrus uit de gevangenis

We lopen nu naar boven langs de zijkant van het Palazzo Senatori, het huidige stadhuis, en komen dan uit bij het Piazza del Campidoglio.

foto: Alessandro Di Francesco

De volgende bladzijde