Rome dag 6 (vervolg 4)

Het Oratorium (Borromini) en de Il Gesù

Borromini Oratorium Filippini Neri
Borromini Oratorium Filippini Neri Oratorio dei Filippini Neri Rome

foto: Andrea Covelli

Oratorio dei Filippini Neri en Chiesa Nuova     Aansluiting gevel Chiesa en Oratorium     Façade van het Oratorio dei Filippini Neri     Luchtfoto Oratorio en Chiesa      Golvende trappen     Lieven Cruyl Santa Maria in Vallicella  Oratorio 1665 in spiegelbeed
Oratorio dei Filippini Borromini Chiesa Nuova

foto: Dennis Jarvis

 
Oratorio dei Filippini Neri (links)  Santa Maria in Vallicella of Chiesa Nuova (rechts) en Piranesi 
Oratorio dei Filippini Neri Borromini (links)  Santa Maria in Vallicella of Chiesa Nuova (rechts)

De plattegrond van de Chiesa Nuova met het kloostercomplex en het oratorium en een luchtfoto van de kerk en het oratorium. Na het besluit om de Chiesa Nuova te bouwen ontstaat het idee voor de bouw van een oratorium. In het oosten was echter geen kavel te krijgen, maar als de paus ten westen het aangrenzende land onteigent, ontstaat er ruimte bij het kloostercomplex voor een oratorium. De architecten Arconio en Maruscelli hebben al het nodige werk gedaan. Als Borromini in 1637 de opdracht krijgt, ligt het plan in grote lijnen al vast. Zoals het kleine kloosterhof in het zuiden en het grote (nummer 12) in het noorden met de sacristie ertussen. Bovendien was de lange gang er ook al. Deze leidde naar het grote kloosterhof en de kerk.

Het probleem waar Borromini mee worstelde, was dat de rooilijn van de kerk en het oratorium niet op één lijn lagen. Eerst wilde hij het oratorium in het midden zetten. Dit had echter grote nadelen, want het oratorium zou hij dan kleiner moeten maken waardoor er geen ruimte meer overbleef voor de portier tussen de kerk en het oratorium.

Ingang
Golvende trappen    Middenpartij   Gevel boven de ingang
Oratorio dei Filippini Borromini ingang deur

Uiteindelijk keert Borromini weer terug naar de verdeling van Maruscelli. Wel maakt Borromini een tweede deur in de gevel dicht bij het oratorium.

Oratorium youtube  facade manortiz (3.32 minuten)
Gevel    Ramen    Zijkant en gevel    Gevel    Hoek
Oratorium Borromini Rome

 

gevel oratorium borromini

 

middendeel gevel oratiorium borromini

 

Borromini en zijn studietekening
Gevelontwerp later  nog een deel bijgebouwd waardoor de symmetrie verloren ging
study facade Oratorium Borromini

Borromini gaf wel toe dat zijn gevel geen schoonheidsprijs verdiende, maar een andere oplossing was er niet gezien het deel dat er al stond en het feit dat de as van de gevel op het klooster wel gehandhaafd moest worden.

In 1638 werd het definitieve besluit genomen om ook nog een bibliotheek te bouwen en wel boven het oratorium. Dit had grote consequenties. De symmetrie van de gevel moest nu worden aangetast. Voor de ondersteuning van de bibliotheek moest er bovendien aan de oostzijde nog een travee worden bijgebouwd. Tenslotte kwam er nog een extra verdieping bovenop. Door dit alles raakte de gevel uit balans. De doorsnede van het oratorium (bovenzijde de bibliotheek en links de extra travee die als steunbeer fungeerde). Na het besluit om de bibliotheek uit te breiden moest Borromini nieuwe ontwerptekeningen voor de gevel maken.

Natuurlijk heeft Borromini weer de gebogen lijnen in zijn gevel gebruikt. Nu is er een lange gebogen gevel met in het midden een bolle ingangspartij die op de hoogte van de bibliotheek weer verandert in een holle vorm.

Als je dicht bij de gevel staat, ontdek je dat er buiten de pilasters en frontons geen natuursteen is gebruikt, maar heel verfijnd metselwerk. Er is nauwelijks cement gebruikt en de stenen zijn plat en zeer regelmatig. Borromini is hier naar zijn eigen zeggen geïnspireerd door het oude metselwerk dat je bij de Porta Maggiore in Rome aantreft. De monniken stonden erop dat Borromini gewone bakstenen gebruikte daar de marmeren gevel van de aangrenzende kerk natuurlijk wel meer in het oog moest blijven springen. Dit gold ook voor de decoraties aan de gevel. Het bovenste deel van de gevel is zeer eenvoudig. Alleen de frontons bij de ramen zijn van travertijn gemaakt. Rijke decoraties zijn uitsluitend in het midden van de gevel te vinden. Omdat er in de loop van de bouw pas besloten werd een bibliotheek boven het oratorium te bouwen, kreeg Borromini problemen met de constructie. Hij moest extra pilasters op de bestaande aanbrengen. Net als bij de sacristie van de San Carolino zijn de vier hoeken afgesneden. De muren worden door Ionische pilasters die doorlopen tot de kroonlijst gearticuleerd. Het gewelf is betrekkelijk laag. De ribben die over het plafond lopen doen denken aan gotische ribben zij het dan dat deze plat zijn. In tegenstelling tot de gotiek hebben de ribben geen enkele dragende functie. De galerijen zijn voor de musici en hooggeplaatste bezoeker. De balustrade bij de galerijen is heel bijzonder en vrij revolutionair. Borromini heeft de vorm van de balusters het eerst in de San Carolino gebruikt. In de 16e eeuw was de baluster afgeleid van de ronde vorm van een vaas die meestal iets onder het midden het dikst was. Hierdoor kon je er moeilijk doorheen kijken. Deze vorm maakteen statische indruk. Borromini baseert zijn balusters niet meer op een cirkel, maar op een driehoek. De driehoek kreeg vervolgens een concave of convexe vorm. Bovendien laat Borromini zijn balusters alterneren: om en om worden de balusters aan de onderkant en dan weer aan de bovenkant geplaatst. Het uiteindelijke effect is dat zulke balusters niet alleen veel dynamischer ogen, maar dat je er ook goed doorheen kunt kijken.

Sacristie van het Oratorio groot formaat       Gewelven    Plattegrond num. 10
Sacristie van het Oratorio Borromini Rome
Oratorio dei Filippini Neri zuidelijke kleine binnenhof
Plattegrond onder nummer 10
Oratorio dei Filippini Neri zuidelijke kleine binnenhof

We lopen nog even naar het zuidelijke kleine binnenhof en bekijken een zuil op de hoek bij de trap. Er stonden hier vier granieten zuilen die iets te kort waren. Om kosten te sparen heeft Borromini het basement verlengd met de bladeren van een lotus. De zuil lijkt hierdoor wel de forse stengel van een plant. Deze handige truc werd al in de oudheid aanbevolen.

Grote binnenhof noordelijke en Giovanni Battista Falda
Torre dell’Orologio    Plattegrond boven nummer 12    Detail kapiteel
mouseover
Oratorio dei Filippini grote binnenhof noordelijke
Borromini Torre dell’Orologio
Borromini Torre dell'Orologio Oratorium

foto: Carlo Raso

Oratorio dei Filippini  archief en open haard
Plattegrond boven nummer 11        Bibliotheek Vallicelliana
mouseover
Oratorio dei Filippini Archief open haard Borromini

We steken de Corso Via Emanuele II over en lopen richting het oosten naar het Piazza del Gesù.

Il Gesù

Giuseppe Vasi ‘Chiesa del Gesù’ origineel groot      Piranesi ‘Piazza del Gesù en de Il Gesù’      Lievin Cruyl ‘The Church of the Gesù 1665
Giuseppe Vasi 'Chiesa del Gesù'

Lievin Cruyl ‘Eighteen Views of Rome: The Church of the Gesù 1665 The Cleveland Museum of Art

 

Il Gesù  Giacomo della Porta façade 1575-1584     IHS     Groot formaat     Detail facade     Bovenaanzicht

 

Ingang en zijingangen
Il Gesù ingang deur Rome

Officiële website Il Gesù:
1. Virtueel bezoeken
2. Ignatius de Loyola kamers in het Casa Professa del Gesù
3. Het museum (openingsdagen en tijden)
Website Fairfield University Art Museum Gesù (Fairfield, Connecticut):
1. Virtueel  bezoeken 360 graden
2. Afbeeldingen
3. Video Gesu Macchina (12.42 minuten)
4. The Art of the Gesù: Bernini and his age 5 hoorcolleges naar beneden scrollen

Aan dit kleine plein ligt de grote kerk van de jezuïeten: Il Gesù. De Spanjaard en stichter van de orde der jezuïeten, Ignatius de Loyola, had in de 16e eeuw een kavel verworven op de plek waar we nu staan. Hij wilde hier een moederkerk voor zijn orde bouwen. Michelangelo heeft nog een eerste ontwerp gemaakt. Maar het was de architect Giacomo da Vignola die in 1568 de uiteindelijke kerk ontworpen heeft.

Il Gesù preekstoel groot formaat

In 1584 is de kerk ingewijd. Het ontwerp is sterk beïnvloed door het concilie van Trente. Nieuw is dat de preekstoel niet langer meer bij het altaar staat, maar links tussen de tweede en derde kapel. Hier kon de priester tijdens de preek de gewone kerkganger ook echt bereiken.

Il Gesù schip          Il Gesù schip en koor groot formaat
Il Gesù schip interieur

Dit was de belangrijkste eis die in de kerkvergadering in Trente aan de architectuur gesteld werd. Tijdens de preek konden de monniken bij het hoofdaltaar de mis opvoeren of psalmen en gebeden houden. Vignola is uitgegaan van de langwerpige vorm van een basiliek met een lengte van tweehonderd meter. Er zijn nauwelijks zijarmen en er is maar één apsis. De plattegrond is sterk beïnvloed door de basiliek van Maxentius die je op zondag nog hebt gezien: een breed middenschip met aan beide zijden drie boogvormige kapellen. Als je in de kerk loopt, ervaar je het geheel als een sterke eenheid, heel anders dan bij de traditionele basiliek waar het schip en de zijbeuken duidelijk als aparte ruimtes van elkaar gescheiden zijn.

De traditionele indeling van een basiliek heb je op zondag nog gezien bij de San Clemente. Als je wat nauwkeuriger naar de plattegrond kijkt, zie je dat die weliswaar veel weg heeft van een basiliek, maar dat er ook nog een centrale plattegrond in te ontdekken valt. In wezen is de plattegrond die Vignola gemaakt heeft een combinatie van een langwerpige basiliek met een centraalbouw.

De plattegrond van Il Gesù (Giacomo della Porta) is een  synthese van  basiliek en centraalbouw. Deze kerk heeft veel invloed gehad op latere kerken en niet alleen in Italië. Dit geldt zeker ook voor de gevel.

Ingang van de Il Gesù groot formaat
 Il Gesù Cartouche met IHS

Foto: Lawrence OP

‘De gevel van de jezuïeten moederkerk, de beroemde Il Gesu, draagt ​​het monogram van Jezus, dat het logo is van de Society of Jesus. De ingang wordt geflankeerd door het wapenschild van de stad Rome, en het familie wapenschild van de regerende Pontiff, Benedictus XVI. 
Hierboven staat de naam van de Farnese familie ter nagedachtenis aan kardinaal Alessandro Farnese, neef van paus Paul III, die het gebouw van de kerk in 1568 financierde.’

Bron: Lawrence OP

Giacomo della Porta 1575-1584 Il Gesù    Ignatius de Loyola    Franciscus Xaverius     Gevel groot formaat     Cartouche met IHS
 Il Gesù onderste deel van de facade Giacomo della Porta 1575-1584
Giacomo della Porta Il Gesù facade groot formaat

Twaalf jaar na de kerkvergadering in Trente heeft Giacomo della Porta in 1575 de façade ontworpen. Deze gevel kondigt de Barok al aan. Als je voor de kerk staat, valt de ingang meteen op. Dit heeft Della Porta bereikt door de pilasters en het hoofdgestel naar het midden toe steeds meer naar voren te laten komen zoals dit hier goed te zien is. Daarnaast zijn de pilasters niet gewoon volgens een klassieke afstand van het intercolumnium (een term die je nog hebt moeten leren) naast elkaar gezet, maar paarsgewijs geordend. Aan de uiteinden zijn twee pilasters, die niet echt opvallen bij elkaar geplaatst. Hierna volgen weer twee pilasters, maar nu verschijnt er opeens ook nog een halve pilaster die achter en tegen de aangrenzende pilaster is gezet. In het midden bij de hoofdingang zijn een pilaster en direct naast de deur een halve zuil te vinden.

Het systeem van een grote opening in het midden, geflankeerd door twee kleine openingen, keert in het bovenste deel van de gevel weer terug, maar nu in de vorm van een groot venster en twee kleine nissen. Misschien komt je dit bekend voor? Het is gewoon een motief uit de oudheid zoals we dit bij de bogen van Septimius Severus en Constantijn gezien hebben. Ook het grote fronton in de vorm van een boog met een ingeschreven driehoek accentueert de middenpartij van de gevel. Bovendien kun je een verticale lijn trekken van de ingang naar het grote kruis dat bovenop het afsluitende timpaan staat. Tenslotte buigen de voluten aan de zijkanten naar binnen.

Interieur
Il Gesù interieur Rome

foto: Bruce Coleman

De kerk moest op de kerkgangers een verpletterende indruk maken. Kunst werd gebruikt om de bezoeker te overdonderden en de boodschap van de jezuïeten te verkondigen. De inrichting is wel heel erg Barok. Louis Couperus die op 1 januari 1911 hier de hoogmis bijwoonde beschreef deze kerk als volgt:

van barbaarsche pracht en orientalische, Byzantijnsche mystiek […] de oogen flaneeren, ook al is het lichaam in rust.

Geciteerd uit: Georgina Masson, Rome, blz. 150

Onze kleermaker of schoenmaker, Pasquino, gaf een wat andere uitleg aan de afkorting. I.H.S. en wel ‘Iesuiti habent satis’ oftewel de jezuïeten hebben genoeg. Als je het graf van Ignatius de Loyola bekijkt in het linkertransept, bij de Sint Ignatius kapel kun je vast wel instemmen met het oordeel van Pasquino. Het is gemaakt van de meest kostbare materialen zoals edelstenen, goud, een gigantisch stuk lapis lazuli en een globe van halve edelstenen.

Andrea Pozzo Sint Ignatius kapel groot    Sint Ignatius kapel     Bekroning       Sint-Ignatius     Detail    G.B. Gaulli ‘Sint-Ignatius in Glorie’
Video Khan Academy (3.47 minuten)      Video de verrassing: neerlaten van het schilderij 
Andrea Pozzo Sint Ignatius kapel Il Gesu

foto: Steven Zucker

“Het zeventiende-eeuwse altaar van Sint-Ignatius van Loyola, door Andrea Pozzo (1642-1709), de broeder die de prachtige perspectiefschildering in de Sant’ Ignazio maakte, is het rijkste  barokmonument van Rome. Het beeld van Sint-Ignatius door Antonio Canova draagt een zilveren kazuifel. Oorspronkelijk stond er een beeld door Pierre Legros in massief zilver, maar dat liet de paus Pius VI in 1798 smelten om er zijn oorlogsschulden aan Napoleon mee te betalen. In het allegorische beeld van Legros rechts van het altaar (‘Het geloof overwint de ketterij’) [links van het altaar ‘Triomf van het geloof over afgoderij’] rukt een putto (een engeltje, links onderaan) bladen uit de ketterse boeken van Luther, Calvijn en Zwingli. Naar het schijnt kon vroeger vóór het beeld mechanisch een schilderij van Sint-Ignatius door Pozzo worden neergelaten. [tegenwoordig  wordt dagelijks om 17. 30 uur het schilderij weer naar beneden gelaten en is een replica van het beeld te zien met lichtshow en muziek.] De blauwe aardbol waarop de Heilige Drievuldigheid bovenaan het altaar rust, heeft de reputatie het grootst bekende blok lapis lazuli te zijn. Bij recent onderzoek bleek evenwel dat het in feite om een blok cement gaat dat is bekleed met lapis lazuli.”

Luc Verhuyck ‘Anekdotische reisgids voor Rome’ Rainbow bv, Amsterdam en Uitgeverij Athenaeum -Polak& Van Gennep, Amsterdam 2001 uitgave in Rainbow 2019 blz. 94

Sint Ignatius kapel     Beeld Sint Ignatius achter het schilderij
Bovenzijde      Onderkant

 

Apsis hoofdaltaar groot formaat    Links van het altaar een nis met een buste van kardinaal Roberto Bellarmino Gian Lorenzo Bernini
Il Gesù apsis hoofdaltaar Rome

 

 
G.B. Gauli ‘Roberto Bellarmino’  groot formaat
G.B. Gauli 'Roberto Bellarmino'  h. 171 x b. 116 millimeter 1678  The British Museum 

G.B. Gauli ‘Roberto Bellarmino’  h. 171 x b. 116 millimeter, 1678, The British Museum

“Zijn [Bellarmino] hoofdwerk is Disputationes de Controversiis. In dit boek wordt de katholieke leer verdedigd tegen de aanvallen van de Reformatie. Het boek frustreerde protestantse professoren en intellectuelen zo zeer, dat in het protestantse Heidelberg zelf een Collegium Anti-Bellarminianum gesticht werd. Bellarminus was een belangrijke contrareformator.” In 1930 wordt hij heilig verklaard.

Bron: Wikipedia

Bernini ‘Bellarmino’ groot      Gezicht        Zijkant
Gian Lorenzo Bernini 'Portretbuste Kardinaal Roberto Bellarmino' 1623-24 Il Gesù

Bernini ‘Kardinaal Roberto Bellarmino’ 1623-24

Als de befaamde Jezuïet, kardinaal Roberto Bellarmino (Robertus Bellarminus) in 1621 sterft, wordt besloten om een graftombe (reconstructie) op te richten in de apsis van de Il Gesù . Pietro Bernini, de vader van Gian Lorenzo, ontwierp de allegorieën Geloof en Wijsheid. De portretbuste van de kardinaal is van Gian Lorenzo’ hand. In 1843 werd de tombe bij een ingrijpende verbouwing gesloopt. Er kwam een neoklassieke omlijsting met een nis waar de barokke portretbuste van Roberto Bellarmino in werd gezet.

Andrea Sacchi ‘Urbanus VII bezoekt deIl Gesù’
Andrea Sacchi Urbanus VII bezoekt de IL Gesù  1641-1642

Andrea Sacchi ‘Urbanus VII bezoekt deIl Gesù’ 1641-1642 vóór de plafondschilderingen van il Baciccio

Als je verder naar het plafond kijkt, zie je een geweldig groot illusionistisch schilderij van Giovanni Battista Gaulli waarin Christus verheerlijkt wordt.

Giovanni Battista Gaulli  ‘De koepel’ groot formaat
Giovanni Battista Gaulli  'De koepel' Il Gesu

foto: Lawrence OP

Il Baciccio, ook bekend als Giovanni Battista Gaulli ‘De triomf van de naam van Jezus’ 1672-1685 groot       Trompe l’oeil effect     Detail
Il Baciccio ‘De Triomf Jezus van de naam van Jezus’ groot formaat      Youtube Khan Academy fresco’s ceiling Il Gesù (8.07 minuten)
il Baciccio, also known as Giovanni Battista Gaulli Triumph of the Name of Jesus 1672-1685 Il Gesu

Tenslotte bekijken we nog even een curieus schilderij dat door Pompéo Batóni in 1760 is geschilderd. Het is de eerste voorstelling van Christus met het Heilige Hart. Deze afbeelding is buitengewoon populair geworden en wordt tot op de huidige dag in allerlei variaties nog steeds geschilderd, maar ook in driedimensionale vorm weergegeven.

Kapel het heilige hart en Pompeo Batoni ‘Christus’ 1760 groot
mouseover
apel van het heilige hart Pompeo Batoni Christus 1760 Il Gesu


We lopen weer naar het zuidwesten en gaan naar het Campo de’Fiori. Deze leuke markt moet je beslist een keer in de ochtend bekijken. Hier zullen we pauzeren.

Op weg naar het Campo de’Fiori en een kaart omgeving

foto: nessuno di no-luogo.it

Giuseppe Vasi ‘Campo de’Fiori’ 1740 groot formaat

 

Campo de’Fiori     Luchtfoto    Live cam

De volgende pagina