San Marco en de schilder Fra Angelico:
1.  Inwijding San Marco: Driekoningen op 6 januari 1436
2.  Het hoofdaltaarstuk voor het koor
3.  De predella van het hoofdaltaarstuk
Het binnenhof:
4.  Kruisiging
5.  De fresco’s in de lunetten
6.  De kapittelzaal
De cellen van het dormitorium:
7.   De novicen (zuidzijde)
8.   De cellen van de monniken (oostzijde)
9.   De cellen van de lekenbroeders (noordzijde)
10. De dubbele cel van Cosimo
De gangen van het dormitorium:
11. Twee Maria’s in de gangen van het dormitorium
Terug naar het menu