Tivoli dag 1

Tivoli en de villa van Hadrianus of Adriana 1/2

Villa Adriana Tivoli

Foto: Paolo Bellini

Het onderstaande verhaal is voor een groot deel gebaseerd op: Henri Stierlin, Imperium Romanum deel I Van de Etrusken tot de val van het rijk, Taschen, Keulen 1996. We nemen de metro en gaan naar de Piramide van Cestius. Hier wacht de bus op ons. We stappen uit bij de Villa van Hadrianus om het complex te bekijken.

Ingang Villa Hadrianus en een  video digitale reconstructie 
mouseover
Villa Hadrianus Tivoli ingang

foto (mouseover): mjsawyer

Officiële website Villa Adriana. (Eng):
1. Openingstijden en tickets
2. Hoe de Villa te bereiken (naar beneden scrollen)
3. Villa d’Este (staat niet op deze site, maar zeer de moeite waard)
4. Villa Adriana
5. Plattegrond van de Villa Adriana met gebouwen (download pdf)

Als we bij de ingang van het complex aankomen met een oppervlakte van 86 hectare is nabij de parkeerplaats een maquette te zien.

Maquette van villa Hadrianus en luchtfoto huidige situatie
Video luchtopnames van de Villa Hadrianus Unesco site (tot 1.34 minuten)
Villa Hadrianus maquette Tivoli

foto: chairsofa

Nog steeds is een flink deel niet opgegraven. De Villa van Hadrianus was zoals alle villa’’s die door de Romeinen gebouwd werden binnen één dag te paard te bereiken en ligt op ongeveer dertig kilometer afstand van de Rome. Het landschap dat de keizer had uitgezocht voor zijn villa lag aan de voet van de heuvels bij Tibur (Tivoli). Dit boslandschap met riviertjes en weilanden was in het bezit van Sabina de vrouw van Hadrianus.

Hadrianus
mouseover
Hadrianus  borstbeeld

foto’s: michaelrogers

Op het internet
A. Afbeeldingen:
1.   Hadrian’s villa
2.   Bluffton University (8 bladzijden met 137 afbeeldingen)
3.   Rome Tivoli
4.  Wikimedia Commens

B.   Hoorcollege:
5.   Hoorcollege professor Kleiner Yale University (begint bij 47.48 minuten)

C.   Video’s:
6.    Khan Academy video: Villa van Hadrianus (8.03 minuten)
7.    Khan Academy video  Teatro Marittimo (5 minuten)
8.    Digitale reconstructie video  Jack Roebuck van de Villa Hadrianus (18.20 minuten)
9.    Digitale reconstructie video Matthew Brennan (6.58 minuten)
10.  Video luchtopnames van de Villa Hadrianus Unesco Site (tot 1. 34 minuten)

D.   Onderzoeksproject (wordt nog aan gewerkt; zeer gedegen met literatuur, filmpjes, foto’s etc.).
11.   Digitaal project zie  intro video voor de gebruiker van de website (fantastische website)

E.   Wikipedia:
12. Wikipedia Nederlands
13. Wikipedia Engels

Keizerlijke paleis
Villa van Hadrianus keizerlijke paleis Tivoli

foto: Carole Raddato

In 118 is met de bouw van het paleiscomplex begonnen. Het gehele complex heeft geen duidelijke as waarlangs de verschillende gebouwen gerangschikt zijn, noch een centraal punt. Het lijkt meer op een organisch geheel dat moeder natuur spontaan heeft laten groeien. De Villa van Hadrianus bestaat uit grotten, vijvers, fonteinen, watervallen, visbekkens en meren waartussen allerlei verschillende gebouwen zijn te vinden. Gebouwen als paleizen, bibliotheken, stadion, tempels, badhuizen, heiligdommen, een academica, het Teatro Marittimo en het Piazza d’Oro. Onder de grond is een netwerk van dienstgangen aangelegd. Deze werden onder andere gebruikt door het dienstpersoneel en paardenkarren om goederen te vervoeren. Viervijfde deel van het gehele complex ligt nog onder de aarde.

Villa van Hadrianus ondergronds tunnelnetwerk
Villa van Hadrianus ondergronds tunnel netwerk Tivoli
Overblijfselen  zuidelijke hal van de tuin van het  stadion plattegrond num.18          Video Niobe group
mouseover
Villa Hadrianus Tivoli Overblijfselen  zuidelijke hal van de tuin van het  stadion

bron: Tassie Gniady 

De functie en de betekenis van de gebouwen zijn niet geheel onomstreden. Volgens de klassieke auteur Spartianus is het geheel een soort reisverslag van Hadrianus. Veel gebouwen zijn genoemd naar beroemde gebouwen zoals de school van Aristoteles, de academie, of de Poikile, de stoa in Athene. Toch zijn de gebouwen die je hier aantreft geen kopieën van de Griekse, integendeel het zijn eigen en originele ontwerpen van Hadrianus zelf.

Plattegrond van de Villa van Hadrianus en een luchtfoto
Plattegrond van de Villa van Hadrianus Tivoli met gebouwen

1. Theater 2. Tholos van Venus 3. Tempelterrassen 4. Gastenverblijf 5. Latijnse bibliotheek 6. Griekse bibliotheek 7. Republikeinse villa 8. Binnenhof voor bibliotheken 9. Teatro Marittimo 10. Zaal der filosofen 11. ‘Poikile’- hippodroom 12. Binnenhof van het winterpaleis 13. Heliocaminus 14. Piazza d’Oro 15. Hof met Dorische zuilen video reconstructie van de hal 16. Brandweerkazerne 17. Portico rond de visbekkens 18. Tuin of stadion video zuidzijde reconstructie met Niobide  (Wikipedia) 19. Casino met drie exedra’s 20. Kleine thermen 21. Vestibule en video reconstructie vestibule 22. Grote thermen 23. Praetorium 24. Canopus video reconstructie 25. Tempel van Serapeum video reconstructie 26. Torre di Roccabruna en video digitale reconstructie 27. Academie video reconstructie 28. Tempel van Jupiter.

 

Aerial picture and the Poikile
mouseover
 Villa  Hadrianus Poikile luchtfoto Tivoli

Waarschijnlijk hebben de verschillende gebouwen veel te maken met de religieuze functies die de keizer had zoals allerlei rituelen en rollen die de keizer uitoefende. De keizer werd zo bijvoorbeeld als metgezel van de goden in de naos aanbeden of hij vergeleek zich als heerser van de kosmos met Jupiter en Helios. De keizer had bijnamen als Aulette (een fluitspeler van Apollo) of Kallinikos (als Heracles). De verschillende gebouwen dienden als een plek die aan een bepaalde cultus gewijd was. Er was ook een gangenstelsel onder de Villa van Hadrianus dat door het dienstpersoneel gebruikt werd.

Muur van de Poikile groot formaat
Villa Hadrianus Muur van de Poikile Tivoli

We volgen de bordjes die de verschillende bouwwerken aangeven. We komen, na eerst de maquette bekeken te hebben, in de ‘Poikile’. Als je onder de poort doorloopt, zie je in het midden nog de vijver liggen.

Model van de Poikile groot formaat      Luchtfoto Poikile      Video 3D model (0.24 minuten)
Villa Hadrianus maquette van de Poikile

Dit is trouwens ook het gebouw dat de bezoekers uit Rome het eerst zagen als zij bij deze villa aankwamen. Het complex  was meer dan tweehonderd meter lang en honderd meter breed. Het werd omgeven door een dubbele zuilengalerij. De tien meter hoge muur die in het midden van de dubbele zuilengang stond, is nu nog te zien.

Poikile groot formaat
Villa Hadrianus Poikile vijver Tivoli

De naam, Poikile, is afgeleid van deze kolossale muur. Het gebouw is genoemd naar de beroemde beschilderde zuilengalerij: de Atheense Stoa. Toch is dit complex maar liefst zeven keer zo groot geweest als zijn Atheense voorganger. De zuilengangen boden voldoende schaduw voor de bezoeker. Tussen de vijver en de zuilen waren tuinen. Aan de oostzijde zijn de resten van een gebouw met drie exedra’s te zien. Een deel van Poikile wordt gesteund door een vier verdiepingen tellende onderbouw die duidelijk lager ligt.

Dit zijn vermoedelijk de woonruimtes voor het dienstpersoneel geweest: de zogenaamde Honderd Kamertjes. Als je verder richting het zuiden loopt, zie hoe deze kamertjes doorlopen tot aan de vestibule.

Vestibule overblijfselen groot formaat      Video 3D model (0.12 minuten)      Video reconstructie vestibule
mouseover
Villa Hadrianus Vestibule overblijfselen Tivoli

 

Maquette kleine thermen overblijfselen (links)        Vestibule (midden)    Grote thermen (rechts)
Villa hadrianus Maquette kleine thermen overblijfselen (links)        Vestibule (midden)    Grote thermen

foto: Carole Raddato

Kleine thermen groot       Andere zijde van de kleine thermen      Video digitale reconstructie       Video 3D model (0.24 minuten
Villa Hadrianus kleine thermen Tivoli

We lopen verder richting het zuiden naar het gebied van de Canopus. Als we deze kant uitlopen, zien we eerst nog de resten van de kleine en grote thermen liggen. De kleine thermen hebben een octagonale hal met rechte en convexe muren.

Dit deel is waarschijnlijk een apodyterium geweest oftewel als kleedruimte gebruikt. Vermoedelijk zijn deze baden uitsluitend door vrouwen gebruikt. Als we doorlopen zien we niet ver van de kleine baden de grote thermen.

Grote thermen groot         Andere zijde        Central ronde hal        Video digitale reconstructie
Villa Hadrianus grote thermen Tivoli

Deze waren voor de mannen bestemd. De grote centrale ronde hal is waarschijnlijk een sudatio (sauna) geweest. Dit wordt afgeleid uit het feit dat hier geen waterleidingen zijn gevonden. Verder zijn hier achter elkaar: het tepidarium (lauw), het caldarium (warm) en een ruimte met drie baden te vinden. In het midden is het frigidarium (koude) bad te vinden. Beide thermen zowel de kleine als de grote werden door het dienstdoende personeel gebruikt.

Als we verder naar het zuiden lopen, komen we bij de vijver waar dit deel van de Villa Hadrianus naar genoemd is: de Canopus. De eerste die je ziet, is een vijver van 119 bij 18 meter die eindigt bij het heiligdom van Serapeum. De Canopus is gegraven in een smalle en lage vallei.

Canopus met zicht op de Serapeum groot formaat     Luchtfoto     Video digitale reconstructie
Villa Hadrianus Canopus met zicht op de Serapeum Tivoli

foto: Andy Hay

Canopus bovenaanzicht groot formaat
Villa Hadrianus Canopus bovenaanzicht Tivoli

Foto: Jastrow

Deze vijver is genoemd naar en gebaseerd op een kanaal in Alexandrië: de Euripos. Dit kanaal liep naar een arm van de Nijl waar het heiligdom dat gewijd aan Serapeum was, lag. Dit heiligdom in Alexandrië is trouwens ook door Hadrianus ontworpen. Een deel van de portico is nog intact. De architraaf wordt door ronde bogen afgewisseld en tussen de zuilen staan nog enkele beelden. Dit zijn zoals dat bijna altijd het geval was, kopieën van Griekse originelen.

Canopus een reconstructie
mouseover
Canopus reconstructie Villa Hadrianus Tivoli

foto: The Digital Hadrian’s Villa Project Matthew Brennan

 

Canopus groot formaat       Andere zijde groot formaat
 Villa Adriana Canopus

Foto: sandromars

Serapeum groot formaat        Zijkant     Video digitale reconstructie
Villa Hadrianus Serapeum Tivoli

De Romeinen waren in staat om op grote schaal zeer nauwkeurige marmeren kopieën te maken van de vaak bronzen Griekse beelden. Hiervoor hadden zij een handig methode ontwikkeld, maar daarover ter plekke meer. Als je voor de drie beelden van Mars, Mercurius en Minerva staat, zie je rechts een aantal kariatiden. Deze beelden hebben oorspronkelijk een pergola gedragen. Ook deze beelden zijn nauwkeurige kopieën van de Erechtheion-kariatiden uit Athene die in opdracht van Hadrianus gemaakt zijn. De huidige beelden die we hier zien, zijn kopieën van cement. De beelden die Hadrianus had laten namaken zijn nu in een museum te vinden. Verder waren er nog beelden van de Nijl, de Tiber en een krokodil.

Kariatiden groot formaat      Video reconstructie (0.17 minuten)
Villa Hadrianus Canopus Kariatiden

Foto: Patrick Denker

De krokodil en de kariatiden
mouseover
Canopus kariatiden Villa Hadrianus

foto: mjsawyer en Gauis Caecilius

Het zuidelijke deel, de Serapeum-tempel, is met behulp van de vele gevonden fragmenten die in de Canopos lagen weer gereconstrueerd. Hier in het Vaticaan Museum is een reconstructie te zien.

Plattegrond van de Canopos: 1. Afwisselend gebogen en rechte portico 2. Grote vijver (‘kanaal’) 3. Kleine waterbekken 4. Serapeum-heiligdom

Serapium reconstructie groot formaat
mouseover
Villa Hadrianus Serapium reconstructie Vaticaan museum

Aan de zuidzijde van de Canopos werd het motief van de zuilen met rechte architraven afgewisseld door gebogen herhaald. Helaas zijn alleen nog maar enkele zuilen van deze portico overgebleven.

Naar de volgende bladzijde