Wanneer begon de renaissance

Renaissance is het Franse woord voor ‘wedergeboorte’. De Renaissance duurde van ongeveer 1350 tot 1600 na Christus. Dat is dus ongeveer 650 jaar geleden.
Deze periode heeft als belangrijk kenmerk de grote veranderingen op het gebied van de kunst en het menselijk denken.
In de 14e eeuw kregen geleerden belangstelling voor de kunst en de teksten uit de Klassieke Oudheid. Concepten uit de Klassieke Oudheid komen weer terug in de Renaissance, zoals bijvoorbeeld de Griekse en Romeinse zuilen, het maken van grote bronzen beelden etc.

Eén gedachte over “Wanneer begon de renaissance”

  1. De renaissance is een periode van opleving in kunst en letteren die begon in het 14e-eeuwse Italië en zich van daaruit verspreidde over West-Europa.

    Deze periode van culturele bloei werd onder meer gekenmerkt door een vernieuwde belangstelling voor de klassieke oudheid. Het humanisme was de intellectuele basis van de hele renaissancebeweging. Het ideaal van de volmaakte mens zou doorklinken in elke discussie over wetenschap en kunst. De kunstenaar was ook nu niet zomaar een ambachtsman meer, maar maakte deel uit van een bredere humanistische en filosofische beweging. Het lezen van de klassieke teksten, in Italiaanse vertalingen, hoorde bij zijn ‘opvoeding’ als kunstenaar. Het maken van een beeld of schilderij vergde heel wat kennis, want voor een verhoogd realisme moest hij bijvoorbeeld het perspectief en het verkort kennen. Zo ook werd ieder kunstenaar verondersteld Alberti’s traktaten zoals ‘Della Pintura’ (over de schilderkunst) te kennen. In dit werk beschrijft Alberti de eisen waaraan een kunstwerk moet voldoen, zoals de juiste compositie (‘compositio’) en het vertellen van een verheffend verhaal (‘historia’).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.